Menu
Služby
mesta Piešťany

Parkovacie karty

Predaj

Predaj parkovacích kariet prebieha na Valovej 44 v Piešťanoch v nasledovných hodinách:

 • Pondelok 7:30 hod.  - 11:30 hod., 12:30 hod.  - 15:00 hod.
 • Streda      7:30 hod.  - 11:30 hod., 12:30 hod.  - 17:00 hod.
 • Piatok      7:30 hod.  - 11:30 hod., 12:30 hod.  - 15:00 hod.

Druhy parkovacích kariet

Parkovacia karta ročná pre obyvateľa mesta Piešťany

PK - obyvateľ

Na vydanie neprenosnej parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany má nárok každý obyvateľ s trvalým bydliskom na území mesta Piešťany.

Cena parkovacej karty je 50,- Eur / rok.

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany

K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť k nahliadnutiu:

 • doklad o trvalom pobyte,
 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla – časť II.,
 • potvrdenie od zamestnávateľa, ak používa služobné vozidlo na služobné alebo súkromné účely,
 • leasingovú zmluvu, ak je motorové vozidlo zakúpené na leasing.

Zmena EČV vozidla:

 • pri zmene EČV je potrebné odovzdať pôvodnú parkovaciu kartu. Poplatok 5,- Eur.

Duplikát parkovacej karty:

 • treba doložiť pôvodnú parkovaciu kartu /v prípade jej poškodenia/. Poplatok 5,- Eur.

S parkovacou kartou nie je možné parkovať v dopravne exponovaných lokalitách – treba použiť parkovací automat:

 • parkovisko na Rázusovej ulici
 • parkovisko pri hoteli EDEN
 • parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan

S parkovacou kartou je možné jeden krát za deň najviac 2 hodiny parkovať (jednorazovo, nie súčtom prípadných kratších časových úsekov) na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici.

 

Parkovacia karta ročná pre PO, FO podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch

PK - podnikateľ

Na vydanie neprenosnej parkovacej karty ročnej má nárok fyzická osoba s pracovným pomerom na území mesta Piešťany (zamestnanec), fyzická osoba podnikateľ s miestom podnikania prípadne prevádzkarňou na území mesta Piešťany (FO podnikateľ) a právnická osoba so sídlom na území mesta Piešťany (PO).

Cena parkovacej karty je 70,- Eur / rok.

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre PO, FO podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch

K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť k nahliadnutiu:

a) fyzická osoba s pracovným pomerom na území mesta Piešťany- Potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru

 • Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II.

b) fyzická osoba podnikateľ s miestom podnikania prípadne prevádzkarňou na území mesta Piešťany

 • Výpis zo Živnostenského registra prípadne z inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom (postačí z internetu)
 • Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II.

c) právnická osoba so sídlom na území mesta Piešťany

 • Výpis z Obchodného registra (postačí z internetu)
 • Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II.

Zmena EČV vozidla:

 • pri zmene EČV je potrebné odovzdať pôvodnú parkovaciu kartu. Poplatok 5,- Eur.

Duplikát parkovacej karty:

 • treba doložiť pôvodnú parkovaciu kartu /v prípade jej poškodenia/. Poplatok 5,- Eur.

S parkovacou kartou nie je možné parkovať v dopravne exponovaných lokalitách – treba použiť parkovací automat:

 • parkovisko na Rázusovej ulici
 • parkovisko pri hoteli EDEN
 • parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan

S parkovacou kartou je možné jeden krát za deň najviac 2 hodiny parkovať (jednorazovo, nie súčtom prípadných kratších časových úsekov) na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici.

 

Parkovacia karta ročná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania

PK - zóna

Na vydanie neprenosnej parkovacej karty ročnej má nárok obyvateľ s trvalým bydliskom na ulici Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna – Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska, E. Suchoňa.

Cena parkovacej karty je 50,- Eur / rok.

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľov zóny

K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť k nahliadnutiu:

 • doklad o trvalom pobyte na ulici Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna – Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska, E. Suchoňa
 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla – časť II.,
 • potvrdenie od zamestnávateľa, ak používa služobné vozidlo na služobné alebo súkromné účely,
 • leasingovú zmluvu, ak je motorové vozidlo zakúpené na leasing.

Zmena EČV vozidla:

 • pri zmene EČV je potrebné odovzdať pôvodnú parkovaciu kartu. Poplatok 5,- Eur.

Duplikát parkovacej karty:

 • treba doložiť pôvodnú parkovaciu kartu /v prípade jej poškodenia/. Poplatok 5,- Eur.

S parkovacou kartou nie je možné parkovať v dopravne exponovaných lokalitách – treba použiť parkovací automat:

 • parkovisko na Rázusovej ulici
 • parkovisko pri hoteli EDEN
 • parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan

S parkovacou kartou je možné neobmedzene parkovať na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici!!

 

Parkovacia karta týždenná

PK - týždeň

Na vydanie neprenosnej parkovacej karty týždennej má nárok každý.

Cena parkovacej karty je 12,- Eur / týždeň

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie parkovacej karty týždennej

K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť k nahliadnutiu:

 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla – časť II.,

Duplikát parkovacej karty:

 • treba doložiť pôvodnú parkovaciu kartu /v prípade jej poškodenia/. Poplatok 5,- Eur.

S parkovacou kartou týždennou nie je možné parkovať v dopravne exponovaných lokalitách – treba použiť parkovací automat:  

 • parkovisko na Rázusovej ulici
 • parkovisko pri hoteli EDEN
 • parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan  

S parkovacou kartou je možné jeden krát za deň najviac 2 hodiny parkovať (jednorazovo, nie súčtom prípadných kratších časových úsekov) na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici.