Menu
Služby
mesta Piešťany

Mestské športoviská

 

Hlavným predmetom činnosti a účelom vzniku strediska je vytváranie podmienok pre športovú činnosť tak športových klubov, ako aj širokej verejnosti v spravovaných objektoch.

 

Hlavné činnosti strediska:

 

  • Správa a údržba zimného štadióna
  • Správa a údržba atletickej dráhy
  • Správa a údržba multifunkčného športoviska v parku
  • Správa a údržba workoutových ihrísk
  • Zabezpečenie vyťaženosti športovísk športovými klubmi, školami a verejnosťou
  • Správa a údržba zverenej techniky na športoviskách
  • Spoluorganizovanie športových podujatí

 

Kontakty:

Ing. Ľuboš Lazový – vedúci strediska mestských športovísk