Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, z dôvodu plánovanej servisnej odstávky eCard VÚB nebude plne dostupná služba platba kartou za parkovaciu kartu cez webshop parkovanie.piestany.sk v dňoch 07.05.2024 (utorok)  a 28.05.2024 (utorok) v čase od 01.00 do 5.00 hod .

Za pochopenie ďakujeme.

Verejná zeleň

Stredisko verejnej zelene 

Park

Hlavné činnosti strediska

 • údržba 112 ha zelených verejných plôch (kosenie, hrabanie lístia)
 • údržba 8,97 ha vyhradenej zelene pohrebísk
 • údržba 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany (výruby, odstraňovanie pňov, rezy stromov)
 • údržba 5,27 km líniových živých plotov
 • výsadba stromov 
 • údržba a výsadba kríkov
 • výsadba a údržba záhonov
 • údržba detských pieskovísk
 • údržba štrkových plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk
 • polievanie výsadieb
 • zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • Pasport zelene v meste Piešťany

Aktuálne informácie o vykovávaných prácach v meste nájdete aj Facebooku strediska verejnej zelene

Kontakty

Ing. Andrea Valo Hanusová, vedúca strediska verejnej zelene

Mgr. Janka Jezerská, majster

Martin Tekula, majster

Andrej Herman, majster

Bc. Michaela Zábrodská, referent pre úpravu a plánovanie verejnej zelene