Menu
Služby
mesta Piešťany

Kontakty

Adresa

Služby mesta Piešťany
Valová 1919/44,
921 01 Piešťany
GPS súradnice: 48° 36.10'.12'' S, 17°50.15'.03'' V

Telefonický kontakt

+421 33 7914 101
+421 33 7914 103

E-mail

smp@sluzbymesta.sk

Fakturačné údaje

IČO: 37 834 240

DIČ: 2020 171 450

IČ DPH: SK2020171450

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:  SK15 0200 0000 0030 2221 6455

Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK50 5600 0000 0052 22482001

Organizačná štruktúra