Menu
Služby
mesta Piešťany

Nahlasovanie porúch

Vážení občania,

poruchy verejného osvetlenia, poškodenia mestského mobiliáru (napr. uličné koše, lavičky), lokálne poškodenia mestských komunikácií (výtlky), poškodenia drevín nahlasujte na telefónnom čísle 033/79 141 01, prípadne e-mailom na adresu smp@sluzbymesta.sk.