Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, informácie ohľadom nových parkovacích kariet získate v pracovných dňoch na tel. č. 033/79 141 26 alebo email parkovanie@sluzbymesta.sk

V priloženom linku nájdete návody na kúpu parkovacích kariet on-line

rychle-odkazy/parkovanie/parkovacie-karty-online-navody/


 

Nahlasovanie porúch

Vážení občania,

poruchy verejného osvetlenia, poškodenia mestského mobiliáru (napr. uličné koše, lavičky), lokálne poškodenia mestských komunikácií (výtlky), poškodenia drevín a likvidáciu kadáverov nahlasujte na telefónnom čísle 033/79 141 01, prípadne e-mailom na adresu smp@sluzbymesta.sk.

 

Viac informácií o kadáveroch sa dozviete v priloženom linku

Manipulácia a likvidácia kadáverov z miestnych ciest v meste Piešťany