Menu
Služby
mesta Piešťany

Nahlasovanie porúch

Vážení občania,

poruchy verejného osvetlenia, poškodenia mestského mobiliáru (napr. uličné koše, lavičky), lokálne poškodenia mestských komunikácií (výtlky), poškodenia drevín a likvidáciu kadáverov nahlasujte na telefónnom čísle 033/79 141 01, prípadne e-mailom na adresu smp@sluzbymesta.sk.

 

Viac informácií o kadáveroch sa dozviete v priloženom linku

Manipulácia a likvidácia kadáverov z miestnych ciest v meste Piešťany