Menu
Služby
mesta Piešťany

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa organizácie

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Ing. Hana Dupkaničová

Tel.:
033 / 79 14 103
0902 / 899 090

Mail: dupkanicova@sluzbymesta.sk

Stredisko ekonomicko-obchodné

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Ing. Renáta Racíková

Tel.:
033 / 79 14 119
0911 / 882 746

Mail: racikova@sluzbymesta.sk

Stredisko verejnej zelene

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Ing. Stanislav Verchola

Mail: verchola@sluzbymesta.sk

Tel.:
033 / 79 141 24
0911 / 845 807

033 / 77 249 81 - Skleníkové Hospodárstvo

Vrbovská 33, Piešťany

Marta Hamarová, majster

Stredisko pietnych služieb

fotoUlica: Bratislavská 104, Piešťany

Jana Zvonárová

Tel.:
033 / 77 269 82
0903 / 485 562

Mail: zvonarova@sluzbymesta.sk

Stredisko správy a údržby majetku

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Ing. Ladislav Bábik

Tel.:
033 / 79 141 17
0911 / 767 326

Mail: babik@sluzbymesta.sk

 

 

Stredisko odpadového hospodárstva

 

Zberný dvorUlica: Žilinská 122, Piešťany

Ing. Branislav Gregorička

Tel.:
0902 / 264 764

Mail: gregoricka@sluzbymesta.sk

Rýchle odkazy

Mesto Piešťany

Mestská polícia mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany