Menu
Služby
mesta Piešťany

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa organizácie

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Ing. Hana Dupkaničová

Tel.:
033 / 79 14 103
0902 / 899 090

Mail: dupkanicova@sluzbymesta.sk

Stredisko ekonomicko-obchodné

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Ing. Renáta Racíková

Tel.:
033 / 79 14 119
0911 / 882 746

Mail: racikova@sluzbymesta.sk

Stredisko verejnej zelene

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Ing. Stanislav Verchola

Mail: verchola@sluzbymesta.sk

Tel.:
033 / 79 141 24
0911 / 845 807

033 / 77 249 81 - Skleníkové Hospodárstvo

Vrbovská 33, Piešťany

Marta Hamarová, majster

Stredisko pietnych služieb

fotoUlica: Bratislavská 104, Piešťany

Jana Zvonárová

Tel.:
033 / 77 269 82
0903 / 485 562

Mail: zvonarova@sluzbymesta.sk

Stredisko údržby

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Peter Fiala

Tel.:
033 / 79 141 13
0911 / 431 101 

Mail: fiala@sluzbymesta.sk

Stredisko správy budov a objektov

 

fotoUlica: Valová 1919/44, Piešťany

Bc. Miroslav Papay, 0911 / 767 326

Tel.:
033 / 79 141 16 - správa budov

033 / 79 141 26 - parkoviská, trhoviská

0911 / 617 198  Ján Galba, referent pre správu budov a cestných komunikácií
0903/ 256 799 Andrej Grznár, majster strediska (parkoviská a trhoviská)

Mail: papay@sluzbymesta.sk, grznar@sluzbymesta.sk

Stredisko odpadového hospodárstva

Zberný dvorUlica: Žilinská 122, Piešťany

Ing. Branislav Gregorička

Tel.:
0902 / 264 764

Mail: gregoricka@sluzbymesta.sk

Rýchle odkazy

Mesto Piešťany

Mestská polícia mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany