Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

Trhoviská

Služby mesta Piešťany sú správcom trhoviska CENTRUM a správcom trhoviska KOCKA. Trhovisko CENTRUM a trhovisko KOCKA sú nekryté priestranstvá trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov. Súčasťou oboch trhovísk sú zastrešené predajné stánky zelenej farby s celoročnou prevádzkou, ktoré prenajímame predávajcim za poplatky určené všeobecné záväznými nariadeniami mesta Piešťany.

Trovisko centrum

Trhovisko CENTRUM

Na trhovisku CENTRUM je zakázané predávať spotrebný tovar a vlastné použité výrobky, poskytovať služby a predávať ambulantným spôsobom.

Predávať výrobky na trhovisku CENTRUM na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany môžu len:
  • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov,
  • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
  • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Prenájom predajných stánkov na trhovisku CENTRUM

Poplatky za predajné stánky sú určené vo VZN mesta Piešťany č. 11/2020 Trhový poriadok - Trhovisko CENTRUM nasledovne:

1. Na trhovisku CENTRUM je stanovený denný poplatok za jeden predajný stánok nasledovne

a) poľnohospodárske prebytky: 5,- € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku), 3,- € (len predajný stánok)

b) ostatný sortiment výrobkov: 7,- € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku), 5,- € (len predajný stánok)

2. Na trhovisku CENTRUM je stanovený mesačný poplatok za jeden predajný stánok nasledovne:

a) poľnohospodárske prebytky (pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov je možný maximálne jeden mesačný poplatok v kalendárnom roku): 90,- € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku)

b) predaj na základe osvedčenia o evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka  a na základe oprávnenia na podnikanie: 120,- € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku), 90,- € (len predajný stánok)

c) predaj v mesiacoch január a február: 50,- €

Prevádzkový čas trhoviska CENTRUM

PONDELOK – PIATOK 05:00 hod. – 18:00 hod.

SOBOTA                         05:00 hod. – 13:00 hod.

NEDEĽA                                  ZATVORENÉ

Predajný čas trhoviska CENTRUM

PONDELOK – PIATOK 06:00 hod. – 17:00 hod.

SOBOTA                         06:00 hod. – 12:00 hod.

NEDEĽA                                  ZATVORENÉ

Čas zásobovania trhoviska CENTRUM

PONDELOK – SOBOTA 05:00 hod. – 06:00 hod.

Verejné toalety na trhovisku CENTRUM

Prevádzkový čas verejných toaliet je nasledovný:

pondelok - piatok 6,00 hod. - 17,00 hod.

sobota                   6,00 hod. - 13,30 hod.

nedeľa                            zatvorené

Poplatky za použitie toaliet: kabínka 0,50 EUR, pisoár  0,50 EUR

Trhovisko KOCKA

Na trhovisku KOCKA je zakázané poskytovať služby a predávať ambulantným spôsobom.

Predávať výrobky na trhovisku KOCKA na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany môžu len:
  • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov,
  • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
  • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
  • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Prenájom predajných stánkov na trhovisku KOCKA

Poplatky za predajné stánky sú určené vo VZN mesta Piešťany č. 12/2020 Trhový poriadok - Trhovisko KOCKA nasledovne:

1. Na trhovisku KOCKA je stanovený denný poplatok za jeden predajný stánok nasledovne

a) poľnohospodárske prebytky: 3,50 € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku), 1,50 € (len predajný stánok)

b) ostatný sortiment výrobkov: 7,- € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku), 5,- € (len predajný stánok)

2. Na trhovisku KOCKA je stanovený mesačný poplatok za jeden predajný stánok nasledovne:

a) poľnohospodárske prebytky (pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov je možný maximálne jeden mesačný poplatok v kalendárnom roku), vlastné použité výrobky: 70,- € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku)

b) predaj na základe osvedčenia o evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka  a na základe oprávnenia na podnikanie: 100,- € (predajný stánok + 80 cm od predajného stánku), 70,- € (len predajný stánok)

c) predaj v mesiacoch január a február: 35,- €

Prevádzkový čas trhoviska KOCKA

1. Prevádzkový čas trhoviska KOCKA je nasledovný:

PONDELOK – PIATOK 05:00 hod. – 18:00 hod.

SOBOTA                         05:00 hod. – 13:00 hod.

NEDEĽA                                  ZATVORENÉ

2. Predajný čas trhoviska KOCKA je nasledovný:

PONDELOK – PIATOK 06:00 hod. – 17:00 hod.

SOBOTA                         06:00 hod. – 12:00 hod.

NEDEĽA                                 ZATVORENÉ

3. Čas zásobovania trhoviska KOCKA je nasledovný:

PONDELOK – SOBOTA 05:00 hod. – 07:00 hod.

Kontakty

Zbyněk Dostál, majster strediska