Menu
Služby
mesta Piešťany

Dokumenty

Úplné znenie Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany

Úplné znenie Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany 22.05.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,86 MB

Zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

zákon o sťažnostiach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,46 kB

Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,22 kB

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon o obecnom zriadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,75 kB

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

Zasady_HMM_11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,41 MB

Výpis zo živnostenského registra

Výpis zo živnostenského registra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB