Menu
Služby
mesta Piešťany

Vsypová lúčka

Nový spôsob pochovávania na Piešťanskom pohrebisku – Cintorín na Bratislavskej ceste.

Vsypová lúčka je pietne miesto s udržovaným trávnikom a slúži k ukladaniu spopolnených ostatkov do anonymných, ale presne vytýčených jamiek.

Vsyp sa vykonáva tak, že do jamky ( priemer 20cm, hĺbka 50cm) sa vsype popol zosnulého. Po vsypaní sa časť zeminy vráti späť do jamky aj s trávnatým výsekom.

Na ploche trávnika nie je dovolené páliť sviečky, či pokladať kvety. Na tento účel slúži priestor zámkovej dlažby po okraji lúčky.

Na lúčku je prísny zákaz vstupu z dôvodu zachovania piety.

Vsyp môže vykonávať iba prevádzkovateľ pohrebiska a to v termíne od 1.4. do 30.10.

Prevádzkovateľ je oprávnený zvädnuté alebo inak znehodnotené kvetinové dary, prípadne iné predmety z tohto miesta odstrániť.

Žiadosť o vykonanie vsypu môžu pozostalí podať v kancelári prevádzkovateľa pohrebiska.

Žiadateľ zaplatí jednorázový poplatok za vykonanie vsypu.

Miesto vsypu sa neoznačuje.