Menu
Služby
mesta Piešťany

O parkovaní

Parkovanie v meste Piešťany

Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, t.j. v centrálnej zóne mesta, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je upravené vo  VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, znení VZN č. 6/2019 zo dňa 27.06.2019 a VZN 3/2020 zo dňa 02.09.2020 (ďalej len „VZN“).

PARKOVACIE MIESTA V CENTRÁLNEJ ZÓNE

Kedy treba platiť parkovné: celoročne od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Výška parkovného: 0,60 Eur / hod.                                              

Formy úhrady parkovného: parkovací automat, parkovacia karta

PARKOVACIE MIESTA V DOPRAVNE EXPONOVANÝCH LOKALITÁCH

Dopravne exponované lokality: parkovisko na Rázusovej ulici, parkovisko pri hoteli EDEN, parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan

Kedy treba platiť parkovné: celoročne od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Výška parkovného: 2,- Eur / hod.                                     

Formy úhrady parkovného: parkovací automat /nie parkovacia karta/

PARKOVISKO PRED FUTBALOVÝM ŠTADIÓNOM

Kedy treba platiť parkovné: celoročne od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Výška parkovného: 0,60 Eur / hod.                                              

Formy úhrady parkovného: parkovací automat, parkovacia karta

PARKOVISKO NÁLEPKOVA

Podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel kategórie M  kategórie N1na parkovisku s automatickým závorovým systémom na ulici Nálepkova upravuje VZN mesta Piešťany č. 2/2020 zo dňa 02.09.2020

Kedy treba platiť parkovné: celoročne od 0:00 hod. do 24:00 hod. - NONSTOP

Výška parkovného: 1,- Eur / hod.                                     

Formy úhrady parkovného: automatická pokladňa na parkovisku

  • hotovostne mincami – 0,10 Eur, 0,20 Eur, 0,50 Eur, 1,- Eur a 2-, Eur 
  • hotovostne bankovkami  - 5,- Eur, 10,- Eur a 20,- Eur
  • bezkontaktnou platobnou kartou (mastercard, Visa)
  • mobilom, hodinkami a pod., ktoré pracujú s aplikáciou platba mobil.

parkovacia karta ročná, týždenná – prvé dve hodiny denne, jednorazovo (t.j. nie súčtom  prípadných kratších časových úsekov),

obyvateľ zóny - obyvateľ s trvalým bydliskom v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na ulici – ulica Nálepkova

v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna - Winterova, Pribinova,

Námestie Slobody, Nitrianska, E. Suchoňa) -  bezodplatne 24 hodín denne