Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, informácie ohľadom nových parkovacích kariet získate v pracovných dňoch na tel. č. 033/79 141 26 alebo email parkovanie@sluzbymesta.sk

V priloženom linku nájdete návody na kúpu parkovacích kariet on-line

rychle-odkazy/parkovanie/parkovacie-karty-online-navody/


 

Správa a údržba majetku

Stredisko správy a údržby majetku

Fontána v mestskom parku

Hlavné činnosti strediska

 • údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
 • údržba osvetlenia priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby
 • údržba detských ihrísk
 • údržba 983 kusov lavičiek v meste
 • letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov v meste
 • údržba zastávok mestskej hromadnej dopravy vrátene ich prístreškov
 • údržba a vývoz  307 kusov odpadkových košov v meste Piešťany 
 • údržba a vývoz 62 kusov odpadkových košov na psie exkrementy
 • príležitostná a slávnostná vlajková výzdoba mesta
 • údržba existujúceho zvislého dopravného značenia, mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch
 • čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa)
 • prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely
 • správa a údržba budov
 • správa a  údržba fontán (12 fontán a 5 pitných fontán)
 • správa a údržba mobilnej ľadovej plochy
 • správa a údržba Kolonádového mosta
 • lokálne opravy poškodených častí mestských komunikácií a   chodníkov realizované prostredníctvom dodávateľa 
 • vodorovné dopravné značenie realizované prostredníctvom dodávateľ

Kontakty

Ing. Ladislav Bábik, vedúci strediska

Peter Fiala, majster strediska

Jaroslav Kravárik, majster strediska

Miloš Haluza, energetik

Oliver Vrba, majster strediska

Peter Úlehla, majster strediska