Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, z dôvodu plánovanej servisnej odstávky eCard VÚB nebude plne dostupná služba platba kartou za parkovaciu kartu cez webshop parkovanie.piestany.sk v dňoch 07.05.2024 (utorok)  a 28.05.2024 (utorok) v čase od 01.00 do 5.00 hod .

Za pochopenie ďakujeme.

Správa a údržba majetku

Stredisko správy a údržby majetku

Fontána v mestskom parku

Hlavné činnosti strediska

 • údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
 • údržba osvetlenia priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby
 • údržba detských ihrísk
 • údržba 983 kusov lavičiek v meste
 • letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov v meste
 • údržba zastávok mestskej hromadnej dopravy vrátene ich prístreškov
 • údržba a vývoz  307 kusov odpadkových košov v meste Piešťany 
 • údržba a vývoz 62 kusov odpadkových košov na psie exkrementy
 • príležitostná a slávnostná vlajková výzdoba mesta
 • údržba existujúceho zvislého dopravného značenia, mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch
 • čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa)
 • prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely
 • správa a údržba budov
 • správa a  údržba fontán (12 fontán a 5 pitných fontán)
 • správa a údržba mobilnej ľadovej plochy
 • správa a údržba Kolonádového mosta
 • lokálne opravy poškodených častí mestských komunikácií a   chodníkov realizované prostredníctvom dodávateľa 
 • vodorovné dopravné značenie realizované prostredníctvom dodávateľ
 • vybudovanie ZŤP miesta

Kontakty

Ing. Ladislav Bábik, vedúci strediska

Peter Fiala, majster strediska

Jaroslav Kravárik, majster strediska

Miloš Haluza, energetik

Oliver Vrba, majster strediska

Peter Úlehla, majster strediska