Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, informácie ohľadom nových parkovacích kariet získate v pracovných dňoch na tel. č. 033/79 141 26 alebo email parkovanie@sluzbymesta.sk

V priloženom linku nájdete návody na kúpu parkovacích kariet on-line

rychle-odkazy/parkovanie/parkovacie-karty-online-navody/


 

Stredisko odpadového hospodárstva

Zberný dvor a Kompostáreň

Adresa prevádzky

Žilinská 122
921 01 Piešťany

Hlavné činnosti stredísk

Zberný dvor

  • zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov mesta Piešťany
  • odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie prípadadne zneškodnenie oprávnenými spoločnosťami

Kompostáreň

  • recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov R3
  • úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R11
  • skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku

Prevádzková doba

Pondelok 06,30 - 18,00

Utorok      06,30 - 18,00

Streda      06,30 - 18,00

Štvrtok     06,30 - 18,00

Piatok       06,30 - 18,00

Sobota      08,00 - 13,00

Prevádzka je počas prevádzkovej doby otvorená nepretržite.

Kontakty

Ing. Branislav Gregorička, vedúci strediska

obsluha ZD

  • 0902/ 264 764

obsluha kompostárne