Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, informácie ohľadom nových parkovacích kariet získate v pracovných dňoch na tel. č. 033/79 141 26 alebo email parkovanie@sluzbymesta.sk

V priloženom linku nájdete návody na kúpu parkovacích kariet on-line

rychle-odkazy/parkovanie/parkovacie-karty-online-navody/


 

Pietne služby

Stredisko pietnych služieb

NON STOP prevozy zomrelých  - Nové tel. číslo 0910/334 403

Cintorín na Bratislavskej ceste v Piešťanoch

Hlavné činnosti strediska

 • poskytuje cintorínske služby a pohrebné služby v zmysle Zákona o pohrebníctve:

Cintorínske služby

 • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
 • vykonávanie exhumácie
 • správa pohrebiska – vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidencia hrobových miest a platieb za hrobové miesta, prijímanie platieb za hrobové miesta, vyhotovovanie nájomných zmlúv a potvrdení o zaplatení s výstupom z registračnej pokladne
 • plánovanie a vytyčovanie nových hrobových a urnových miest, zrušovanie hrobových miest
 • údržba domov smútku, pohrebísk, ciest a chodníkov na pohrebiskách, inžinierskych sietí
 • základná údržba vyhradenej zelene a mobiliáru na pohrebiskách

Pohrebné služby

 • počiatočná starostlivosť o ľudské pozostatky
 • úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy
 • preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
 • miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie
 • vybavovanie a organizácia pohrebných obradov, vyhotovovanie smútočných oznámení, inkasovanie platieb
 • vedenie evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami

Vykonáva obchodnú činnosť súvisiacu s pohrebnými službami

 • predaj rakiev a smútočných potrieb
 • predaj kvetov, kahancov a doplnkového tovaru
 • výroba a predaj vencov a smútočných kytíc
 • vyhotovovanie a predaj základov pod príslušenstvo hrobu
 • úprava hrobu a jeho následná údržba

Kontakty

Adresa:
Ulica Bratislavská cesta č. 104
921 01 Piešťany

Jana Zvonárová, vedúca strediska

Jana Gerhátová, referentka

Otváracia doba pohrebísk

Pohrebiská v meste Piešťany sú prístupné verejnosti

 • v období od  01.04. –10.11. od 6.30 – 21.00 hod.

 • v období od  11.11. – 31.03. od 7.00 – 19.00 hod.

Otváracie hodiny kvetinovej predajne

Ponuku kytíc a smútočného tovaru si môžete pozrieť na facebooku Služby mesta Piešťany - kvetinová predajňa

 • Pondelok: 8,00 hod. -17,00 hod.
 • Utorok:      8,00 hod. -17,00 hod.
 • Streda:      8,00 hod. -17,00 hod.
 • Štvrtok:     8,00 hod. -17,00 hod.
 • Piatok:      8,00 hod. -17,00 hod.
 • Sobota:     8,00 hod. -13,00 hod.
 • Nedeľa:     Zatvorené

Stránkové hodiny Pohrebnej služby "Pieta Piešťany" a správy cintorína

 • Pondelok: 8,00 hod. - 11,00 hod., 13,00 hod. - 15,00 hod.
 • Utorok:      8,00 hod. - 11,00 hod., 13,00 hod. - 15,00 hod.
 • Streda:      8,00 hod. - 11,00 hod., 13,00 hod. - 17,00 hod.
 • Štvrtok:     8,00 hod. - 11,00 hod., 13,00 hod. - 15,00 hod.
 • Piatok:      8,00 hod. - 11,00 hod., 13,00 hod. - 15,00 hod.

Užitočné dokumenty

Cenník pohrebných a cintorínskych služieb

Cenník regulovaných cien cintorínskych služieb (307.34 kB)

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby - "Pieta Piešťany"  SMP

Virtuálny cintorín