Menu
Služby
mesta Piešťany

Zmluvy - archív

Dátum uzavretia Predmet Sťiahnuť
30.09.2016 Zmluva o úschove rastlinného materiálu č. 2-25-325-2016 PDF
29.09.2016 Zmluva o nájme SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-24-330-2016 PDF
13.09.2016 Kúpna zmluva č 1-22-100-2016 Nový osobný automobil Kia VENGA č. Z201625111_Z PDF
18.08.2016 Zmluva o nájme SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-20-330-2016 Cirkus ŠIMEK PDF
16.08.2016 Mandantná zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - dodávka elektrickej energie PDF
15.08.2016 Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve číslo 159837/2010 Kyslík plynný, acetylén technický, nájom fľaša ocelová PDF
09.08.2016 Kúpna zmluva č. 1-19-320/2016 Traktorová profesionálna samochodná kosačka s vysýpaním zberného koša do výšky PDF
09.08.2016 Zmluva o výpožičke č. 2-9-320/2016 PDF
27.07.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2-18-350/2016 PDF
13.07.2016 Kúpna zmluva č. 1-17-310-2016 Kosačka s pešou obsluhou, s vlastným pohonom a so zberným košom č. Z201617233_Z PDF
30.06.2016 Zmluva o dielo č.1-15-100/2016 Pasport verejnej zelene v Piešťanoch PDF
29.06.2016 Zmluva o nájme SVO za účelom umiestnenia reklamno - informačných zariadení BEROUSEK cirkus Sultán PDF
22.06.2016 Zmluva o dielo ev. č. NSWD-013-5-2016-SK Výroba a prevádzka internet. prezentácií č. zml. 1-12-100-2016 PDF
22.06.2016 Zmluva č. zml. 1-13-100-2016 o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb ev. č. NSWW-013-5-2016-SK PDF
17.06.2016 Zmluva č. 1-16-350-2016 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou, Winterova 1, Piešťany PDF
07.06.2016 Zmluva o nájme č. 2-11-350-2016 Nájom časti pozemku pod predajným stánkom č. 11 pred OD AGE - KOCKA, Piešťany PDF
27.05.2016 Zmluva o spolupráci č. 10-100-2016, Zempres s.r.o., Piešťany, využ. pozemku PDF
26.05.2016 Zmluva o dielo č. 1-8-350-2016 Oprava a zateplenie rovnej strechy trojpodlažnej admin. budovy vrátane výmeny bleskozvodu PDF
29.04.2016 Nájomná zmluva č. 2-2-350-2016, užívanie časti pozemku na Valovej ul. v Piešťanoch, areál SMP PDF
28.04.2016 Zmluva o nájme časti pozemku pred OD AGE KOCKA Piešťany, pod predajný stánok, č. zml. 2-6-340-2016 PDF
28.04.2016 Objednávka na službu - prenájom hákového kontajneru 30 m³ PDF
26.04.2016 Zmluva o nájme SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-7-330-2016 PDF
18.03.2016 Rámcová zmluva o dielo č. 1-5-350-2016 Obnova vodorovného dopravného značenia na území mesta Piešťany - mestské komunikácie I., II., III. a IV. triedy. PDF
11.03.2016 Rámcová zmluva o dielo č. 1-4-330-2016 Podtlakové čistenie uličných vpustí a odvodňovacích žľabov na komunikáciách mesta Piešťany PDF
02.03.2016 Zmluva o nájme oplotenia stanovíšť zber. nádob KO za účelom umiestnenia reklamy č. 2-3-350-2016 PDF
29.02.2016 Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2016 č. 1 uzatvorený medzi ZO SOZ KOVO a zamestnávateľom Služby mesta Piešťany, p. o. PDF
03.02.2016 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Bratislavská cesta, Piešťany, č. zml. 121526291 PDF
29.01.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. zml. 1-23-350-2014 PDF
18.01.2016 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Nám. Slobody, Piešťany, č. zml. 121520564 PDF
13.01.2016 Zmluva o dielo č. 1-1-100-2016 Administrácia a správa webovej stránky Služby Mesta Piešťany PDF
04.01.2016 Dodatok č. 10 k zmluve o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení č. 2-19-330-2007 PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Vajanského, Piešťany, č. zml. 121515058 PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Vrbovská, Piešťany, č. zml. 121514981 PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Valová, Piešťany, č. zml. 121515023 PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Winterova, Piešťany, č. zml. 121514824 PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Nábr. I. Krasku, Piešťany, č. zml. 121514971 PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Lipová, Piešťany, č. zml. 121514952 PDF
30.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Teplická, Piešťany, č. zml. 121514955 PDF
18.12.2015 Zmluva o spolupráci č. 55-325-2015 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho údržbou zelene mesta PDF
18.12.2015 Kolektívna zmluva na rok 2016 uzatvorená medzi ZO SOZ KOVO a zamestnávateľom Služby mesta Piešťany, p. o. PDF
16.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, cesta Bratislavská, Piešťany, č. zml. 121514485 PDF
16.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. A. Hlinku, Piešťany, č. zml. 121514483 PDF
16.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Matúškova, Piešťany, č. zml. 121514470 PDF
16.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. A. Hlinku, Piešťany, č. zml. 121514467 PDF
16.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Vrbovská, Piešťany, č. zml. 121514464 PDF
16.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Holubyho, Piešťany, č. zml. 121514463 PDF
16.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Pod Párovcami, Piešťany, č. zml. 121514488 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Cintorínska, Piešťany, č. zml. 121512933 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Rekreačná, Piešťany, č. zml. 121512918 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Bratislavská cesta, Piešťany, č. zml. 121512932 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Vodárenská, Piešťany, č. zml. 121512920 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Vodárenská, Piešťany, č. zml. 121512935 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Kuzmányho, Piešťany, č. zml. 121513295 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, E. Suchoňa, Piešťany, č. zml. 121513297 PDF
15.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Krajinská cesta, Piešťany, č. zml. 121506355 PDF
15.12.2015 Zmluva o nájme mantinelov mobilnej ľadovej plochy za účelom umiestnenia reklamy č. 2-50-350-2015 PDF
15.12.2015 Zmluva o nájme mantinelov mobilnej ľadovej plochy za účelom umiestnenia reklamy č. 2-53-350-2015 PDF
15.12.2015 Zmluva o nájme mantinelov mobilnej ľadovej plochy za účelom umiestnenia reklamy č. 2-52-350-2015 PDF
15.12.2015 Zmluva o nájme mantinelov mobilnej ľadovej plochy za účelom umiestnenia reklamy č. 2-54-350-2015 PDF
14.12.2015 Rámcová kúpna zmluva na dodanie náradia, pracovných a hygienických potrieb č. zml. 1-51-330-2015 PDF
10.12.2015 Dodatok č. 3 k Prílohe č. 1 zmluvy o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýľku č. 1-31-350-2012 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Komenského ul.Piešťany, č. zml. 121511039 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Cesta Orviská, Piešťany, č. zml. 121511058 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Na Lehote, Piešťany, č. zml. 121511055 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Družby, Piešťany, č. zml. 121511201 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, ul. Ružová, Piešťany, č. zml. 121511060 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Bodona, Piešťany, č. zml. 121511054 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Javorová, Piešťany, č. zml. 121511173 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Hlboká, Piešťany, č. zml. 121511179 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, N. Teslu, Piešťany, č. zml. 121511177 PDF
08.12.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, Záhradná, Piešťany, č. zml. 121511178 PDF
27.11.2015 Zmluva o úschove č. 1-48-325-2015 Rastlinný materiál PDF
24.11.2015 Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia do distribučnej siete, Krajinská cesta, Piešťany, č. zml. 121506355i PDF
19.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201535442_Z Používané zametacie vozidlo s odsávaním strednej veľkosti na zametanie MK a verejných priestranstiev, CPV 34144431-8, č. zml. 1-49-330-2015 PDF
18.11.2015 Zmluva o prenájme časti pozemku č. 2-47-350-2015 prevádzkovanie ľadovej plochy PDF
10.11.2015 Zmluva o dielo č. 1-45-310-2015 Bezpečnostný kamerový systém - cintorín na ul. Bratislavská cesta, Piešťany PDF
10.11.2015 Zmluva o výpožičke, dočasné bezplatné užívanie nebytového priestoru, Staničná ul., Piešťany PDF
06.11.2015 Zmluva o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení č. 2-43-330-2015 DUO creative s.r.o., Hlohovec PDF
06.11.2015 Kúpna zmluva č. Z201533620_Z Kompaktný All in one stolový počítač s operačným systémom, klávesnicou a myšou, CPV 30213300-8, č. zml. 1-44-100-2015 PDF
02.11.2015 Rámcová zmluva o dielo č. 1-42-200-2015 Lokálne opravy poškodených častí na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Piešťany PDF
28.10.2015 Zmluva o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-41-330-2015 DINOSAURUS EXPO PDF
28.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201531662_Z Multifunkčná čiernobiela laserová tlačiareň, kopírka, skener, CPV 30232110-8, č. zml. 1-40-200-2015 PDF
27.10.2015 Zmluva o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-39-330-2015 Cirkus Metropol PDF
22.10.2015 Zmluva o dielo č. Z201530592_Z Oprava strecha a výmena strešnej krytiny, CPV 45261900-3, č. zml. 1-38-350-2015 PDF
09.10.2015 Zmluva o dielo č. Z201527370_Z Úprava vstupu, vchodové dvere, výmena, búracie práce, stavebné úpravy, CPV 45421131-1, CPV 45111300-1, CPV 60000000-8, č. zml. 1-36-350-2015 PDF
09.10.2015 Rámcová zmluva o dielo č. 1-34-200-2015 Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany na MK I., II., III., IV.triedy PDF
07.10.2015 Kúpna zmluva č. Z201527063_Z Parkovací automat pre platbu mincami s výdajom lístkov, CPV 34926000-4, CPV 38700000-2, CPV 51214000-5, CPV 60000000-8, č. zml. 1-35-340-2015 PDF
23.09.2015 Kúpna zmluva č. Z201524605_Z Licencia - softvérový balík MS Office 2013 pre podnikateľov , CPV 48310000-4, č. zml. 1-32-100-2015 PDF
17.08.2015 Kúpna zmluva č. Z201518213_Z, Kompaktný- All in one - stolový počítač s operačným systémom, klávesnicou a myšou, CPV 30213300-8, č. zml. 1-30-100-2015 PDF
29.07.2015 Zmluva o prevode správy majetku mesta Piešťany medzi správcami majetku mesta Piešťany č. 24-350-2015 Parkovisko CVČ Ahoj PDF
22.07.2015 Kúpna zmluva č. Z201517045_Z Zametacie kefy na komunálne zametacie vozidlá Scarab a Kroll, CPV 39224200-0, č. 1-28-330-2015 PDF
20.07.2015 Kúpna zmluva č. Z201516649_Z Vysokotlakový čistič, CPV 42924740-8 PDF
15.07.2015 Kúpna zmluva č. Z201516106_Z Profesionálny krovinorez s príslušenstvom, CPV 16160000-4, č. 1-26-320-2015 PDF
13.07.2015 Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č. 159837-1-2010 Kyslík plynný, acetylén technický, nájomné fľaše oceľové PDF
07.07.2015 Kúpna zmluva č. Z201514668 Plastové dosky z recyklovaného plastu Topeco s ochrannou známkou, CPV 19520000-7 PDF
29.06.2015 Zmluva o nájme SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-23-330-2015 PDF
23.06.2015 Kúpna zmluva č. Z201512764_Z Farebná laserová tlačiareň, CPV 30232110-8 PDF
03.06.2015 Kúpna zmluva č. Z20159978_Z Prenosný počítač, CPV 30213100-6 PDF
29.05.2015 Zmluva o nájme SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-17-330-2015 PDF
29.05.2015 Kúpna zmluva č. Z20159348_Z Nové komunálne vozidlo pre účely mestskej údržby so snehovou radlicou a nosičom predných prídavných zariadení, CPV 34144000-8 PDF
26.05.2015 Zmluva o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-14-330-2015 PDF
26.05.2015 Kúpna zmluva č. Z20158769-Z Stredové valcové rotačné kefy z polypropylénu za zametacie vozidlá KROLL a IFA KM 2301, CPV 39224200-0 PDF
22.05.2015 Rámcová dohoda na nákup motorovej nafty č. 1-13-330-2015 PDF
06.05.2015 Zmluva o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-12-330-20152 PDF
27.04.2015 Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2-11-310-2015 Nájom obradnej miestnosti v Dome smútku na Bratislavskej ceste v Piešťanoch PDF
31.03.2015 Kúpna zmluva č. 2-10-325-2015 Predaj vyradeného motor. vozidla zn. Daewoo Lublin PDF
17.03.2015 Kúpna zmluva č. 1-8-320-2015 Dodanie traktorového návesu s hydraulickou rukou PDF
16.03.2015 Kúpna zmluva č. Z20151708_Z Letné pneumatiky 225-755 R 16 C 121-120N pre nákladné vozidlo špeciálnekou PDF
11.03.2015 Kúpna zmluva č. Z20151449_Z Motorový olej SAE 30, CPV 09000000-3 PDF
03.03.2015 Rámcová zmluva o odvoze a spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov za účelom ich zhodnotenia v meste Piešťany, č. zmluvy 1-6-325-2015 PDF
18.02.2015 Zmluva o uverejnení firmy Zlaté stránky, pietne služby PDF
17.02.2015 Hromadná licenčná zmluva VP-15-01232-001, použitie chránených hudobných diel pri hudobnej produkcii PDF
03.02.2015 Rámcová kúpna zmluva na dodanie náradia, pracovných a hygienických potrieb č. 1-5-330-2015 PDF
02.02.2015 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestrorov č. 2-26-330-2005 PDF
23.01.2015 Rámcová kúpna zmluva č. 1-47-100-2014 Nákup kancelárskych potrieb PDF
22.01.2015 Rámcová kúpna zmluva č. 1-4-330-2015 Dodanie elektroinštalačného materiálu pre potreby údržby VO PDF
22.01.2015 Dodatok č. 001-§50j-PS-2015 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti PDF
22.01.2015 Rámcová kúpna zmluva č. 1-3-330-2015 Dodanie materiálu na údržbu VO PDF
19.01.2015 Kúpna zmluva č. 1-1-325-2015 Nákup nového úžitkového vozidla pre skleníkové hospodárstvo zn. Renault Trafic Passenger L1H1P1 Cool PDF
16.01.2015 Rámcová zmluva o dielo č. 1-2-330-2015 Podtlakové čistenie uličných vpustí a odvodňovacích žľabov na komunikáciách mesta Piešťany PDF
13.01.2015 Rámcová kúpna zmluv č. 1-52-330-2014 Dopravné značky a príslušenstvo PDF
09.01.2015 Rámcová kúpna zmluva č. 1-49-330-2014 Nákup smetných nádob a ich súčastí PDF
29.12.2014 Zmluva o dodávke elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku č. 1-50-350-2014 PDF
29.12.2014 Zmluva o dielo č. 1-51-100-2014 Poskytovanie služieb pri administrácii a správe webovej stránky SMP, p. o. PDF
10.12.2014 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - Nákup nafty do zásobníka pre r. 2015, 2016, 2017 a 2018 PDF
09.12.2014 Zmluva o spolupráci č. 44-325-2014 Uskladnenie a rekultivácia skládky biologického odpadu PDF
03.12.2014 Zmluva o dielo na opravu strešnej krytiny č. 1-46-350-2014 PDF
21.11.2014 Rámcová zmluva o dielo č. 1-43-200-2014 Obnova vodorovného dopravného značenia na území mesta Piešťany MK I., II., III. a IV. triedy PDF
21.11.2014 Rámcová dohoda č. 1-45-200-2014 Stravné poukážky PDF
19.11.2014 Zmluva o úschove rastlinného materiálu č. 2-41-325-2014 PDF
18.11.2014 Rámcová zmluva o dielo č. 1-42-200-2014 Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany na MK I., II., III., IV. triedy PDF
03.11.2014 Dodatok č. 4 k zml. č. 2-25-330-2009 Nájom stĺpu VO za účelom umiestnenia informačno-navig. zariadení PDF
31.10.2014 Dodatok č. 1 k zml. č. 6815 672 905 Majetková poistná zmluva, pripoistenie PDF
31.10.2014 Dodatok č. 1 k zml. č. 6815 672 948 Majetková poistná zmluva, pripoistenie PDF
30.10.2014 Kúpna zmluva č. 2-40-320-2014 Predaj traktora ZETOR 8011 PDF
29.10.2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku záhradníckych produktov č. 1-37-320-2014 PDF
27.10.2014 Zmluva o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-39-330-2014 PDF
27.10.2014 Kúpna zmluva č. 1-38-310-2014 Smreková čečina PDF
16.10.2014 Kúpna zmluva č. 1-36-310-2014 Nákup smrekovej čečiny PDF
08.10.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350-2014,ul. A. Hlinku č. 41, Piešťany PDF
30.09.2014 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia, Studená 1, Piešťany PDF
30.09.2014 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia, Studená 1, Piešťany PDF
23.09.2014 Zmluva o dielo č. 1-34-340-2014 Predajné automaty s montážou PDF
19.09.2014 Zmluva o nájme stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-33-330-2014 PDF
18.09.2014 Rámcová dohoda na nákup motorovej nafty č. 1-31-330-2014 PDF
18.09.2014 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom č. 1-32-100-2014 PDF
02.09.2014 Dodatok č. 2 k Prílohe č. 1 Zmluvy o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 1-31-350-2012 PDF
28.08.2014 Dodatok č. 6 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 4211801 na ul. A. Hlinku 41, Piešťany PDF
26.08.2014 Návrh poistnej zmluvy č. 4419004773 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnych osôb a podnikajúcich fyzických osôb PDF
26.08.2014 Návrh postnej zmluvy č. 650900644 pre poistenie strojov a strojových zariadení, elektroniky PDF
13.08.2014 Kúpna zmluva č. 1-29-320-2014 Predaj traktorovej vlečky PDF
12.08.2014 Kúpna zmluva č. 1-28-320-2014 Predaj Traktora URSUS C-385 PDF
01.08.2014 Mandátna zmluva č. 1-30-200-2014 na zabezpečenie poradenstva a realizáciu VO - stravovacie poukážky PDF
30.07.2014 Nájomná zmluva č. 2-26-340-2014 Časť pozemku na Nálepkovej ul., Piešťany PDF
30.07.2014 Dodatok č. 7 k zmluve o nájme SVO č. 2-14-330-2009 PDF
23.07.2014 Mandátna zmluva č. 1-27-350-2014 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku PDF
17.07.2014 Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č. 159837-1-2010 Kyslík, acetylén, nájomné fľaša oceľová PDF
16.07.2014 Zmluva č. 121408456 o pripojení odberného elektrického zariadenia, ul. Studená, Piešťany PDF
16.07.2014 Dodatok č. 1 k prílohe č. 1 zml. č. 1-31-350-2012 o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku PDF
09.07.2014 Zmluva č. 121407472 o pripojení odberného elektrického zariadenia, Nábr. I. Krasku, Piešťany PDF
23.06.2014 Licenčná zmluva č. 1-25-310-2014 na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk PDF
29.05.2014 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia, Hlboká 72, Piešťany PDF
26.05.2014 Zmluva o nájme č. 1-19-320-2014 Traktorová vlečka PDF
29.04.2014 Zmluva o nájme SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-24-330-2014 PDF
25.04.2014 Zmluva o dielo č. 1-20-350-2014 Kontrola výstupnej vody z automatickej úpravne vody, kontrola chem. režimu a hygieny vody a servis úpravní vody vo fontáne Príbeh Váhu, Príbeh prameňov PDF
25.04.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-21-350-2014 na dodávku OOPP pracovných odevov PDF
25.04.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-22-350-2014 na dodávku OOPP pracovnej obuvi PDF
04.04.2014 Zmluva o nájme č. 2-17-340-2014 Užívanie časti pozemku pred OD AGE KOCKA Piešťany PDF
03.04.2014 Zmluva o pripojení odber. elektr. zariadenia, Žilinská cesta 67, Piešťany PDF
01.04.2014 Dodatok č. 2 k zmluve č. A-2920-12-2007 Aktualizácia programov GIS Cintorín PDF
26.03.2014 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1-23-350-2014 PDF
25.03.2014 Rámcová zmluva o dielo č. 1-18-200-2014 Lokálne opravy poškodených častí mestských komunikácií a chodníkov v meste Piešťany PDF
21.03.2014 Zmluva č. 2-16-330-2014 Nájom SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení PDF
05.03.2014 Zmluva č. 2-14-330-2014 Nájom SVO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení PDF
05.03.2014 Mandátna zmluva č. 1-15-330-2014 Zabezpečenie poradenstva a realizácia VO - Nákup nafty do zásobníka PDF
21.02.2014 Zmluva o pripojení odber. elektr. zariadenia ul. Agátová 1, Piešťany PDF
21.02.2014 Rámcová zmluva o dielo č. 1-10-325-2014 Spracovanie organickej a drevnej hmoty PDF
06.02.2014 Zmluva o uverejnení firmy Zlaté stránky PDF
05.02.2014 Zmluva o nájme č. 2-8-345-2014 Nájom pozemku PDF
05.02.2014 Zmluva o dielo č. 1-13-200-2014 Natieračské práce povrchu vozoviek v meste Piešťany PDF
05.02.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-12-100-2014 Nákup kancelárskych potrieb PDF
03.02.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-11-330-2014 Nákup maliarskych potrieb a spotrebného tovaru PDF
02.02.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-5-330-2014 Nákup spotrebného tovaru, náradia a hygienických potrieb PDF
31.01.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-9-350-2014 Nákup vodoinštalačného materiálu PDF
30.01.2014 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 2-15-320-2002 Nájom pozemku (pod garáž, uskladnenie HIM) PDF
24.01.2014 Zmluva č. 1-7-350-2014 o dodávke elektriny, odber. miesta Winterova 17, Winterova 35 PDF
24.01.2014 Zmluva o dielo č. 1-7-330-2014 Pasport verejného osvetlenia v meste Piešťany 2014-2018 PDF
24.01.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-6-330-2014 Elektropotreby a príslušenstvo pre verej. osvetlenie PDF
23.01.2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1-3-330-2014 Nákup elektromateriálu PDF
22.01.2014 Rámcová zmluva o dielo č. 1-4-330-2014 Podtlakové čistenie uličných vpustí a žľabov na miestnych komunikáciách mesta Piešťany PDF
20.01.2014 Rámcová zmluva o dielo č. 1-2-200-2014 Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany PDF
13.01.2014 Zmluva o dielo č. 1-1-100-2014 Administrácia a správa webovej stránky www.sluzbymesta.sk PDF
01.01.2014 Zmluva č. 2-14-330-2014 Nájom SVO za účelom umiestnenia reklamno-informač. zariadení PDF
27.12.2013 Mandátna zmluva č. 1-32-350-2013 Dodávka zemného plynu PDF
16.12.2013 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 1-31-100-2013 PDF
11.12.2013 Kúpna zmluva č. 1-29-310-2013 Nákup úžitkového motorového vozidla so sklápacou nadstavbou PDF
11.12.2013 Kúpna zmluva č. 2-30-315-2013 Nákup smrekovej čečiny PDF
02.12.2013 Zmluva č. 121357187 o pripojení odberného elektr. miesta, ul. Rekreačná 7, Piešťany PDF
21.11.2013 Zmluva o úschove č. 2-28-325-2013 PDF
15.11.2013 Zmluva č. 121350800 o pripojení odberného elektrického zariadenia, ul. I. Stodolu 15, Piešťany PDF
15.11.2013 Zmluva č. 121350798 o pripojení odberného elektrického zariadenia, Cesta Žilinská 73, Piešťany PDF
15.11.2013 Zmluva č. 121350811 o pripojení odberného elektrického zariadenia, Vrbovská 119, Piešťany PDF
15.11.2013 Zmluva č. 121350799 o pripojení odberného elektrického zariadenia, Jesenského 13, Piešťany PDF
15.11.2013 Zmluva o dielo č. 1-27-340-2013 Dodávka predajných automatov s montážou PDF
14.11.2013 Zmluva o nájme č. 2-26-340-2013 Novinový stánok ul. A. Wintera, Piešťany PDF
17.10.2013 Kúpna zmluva č. 2-24-315-2013 Smreková čečina PDF
24.09.2013 Zmluva č. 2-23-330-2013 Nájom stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení PDF
11.09.2013 Zmluva č. 2-22-330-2013 Nájom stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení PDF
19.08.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku 2-57-340-2002 PDF
26.07.2013 Kúpna zmluva č. 1-20-350-2013 Dodávka zariadenia BRS - sínus, incl. BRS - control pre RVO Agátová 1, Vajanského 2, Piešťany PDF
18.07.2013 Zmluva o nájme stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení č. 2-21-330-2013 PDF
28.06.2013 Kúpna zmluva č. 1-19-320-2013 Záhradnícke potreby PDF
28.06.2013 Kúpna zmluva č. 1-18-320-2013 Dodávka osobných ochranný pracovných pomôcok PDF
26.06.2013 Zmluva o dielo č. 1-17-325-2013 Služby vykonávané nakladačom DH 112 pri manipulácii, úprave a prevzdušnení BIO hmoty PDF
26.06.2013 Zmluva o nájme č. 2-14-340-2013 Novinový stánok č. 4 , Krajinská cesta, Sídl. JUH PDF
24.06.2013 Dodatok č. 7 k zmluve č. 2-22-330-2008 o podnájme SVO za účelom umiestnenia informačno-navig. zariadení PDF
06.06.2013 Príloha č. 1 ku KZ č. 159837-1-2011 dodávka kyslíka plyn. acetylén, nájom. za fľaše PDF
30.05.2013 Dodatok č. 5 k zmluve o podnájme SVO č. 2-18-330-2009 za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení PDF
27.05.2013 Zmluva o nájme č. 2-15-340-2013 Nájom novinového stánku č. 8 na ul. A. Hlinku PDF
15.05.2013 Dodatok č. 6 k zmluve č 2-14-330-2009 Nájom stĺpov VO za účelom umiestnenia informačných zariadení PDF
13.05.2013 Zmluva o nájme č. 2-9-340-2013 Nájom pozemku pod predajný stánok PDF
06.05.2013 Zmluva o dielo č. 1-12-350-2013 Kontrola výstupnej vody z automatickej úpravne vody a servis úpravní - fontány Príbeh Váhu a Príbeh prameňov PDF
03.05.2013 Zmluva o dielo č. 1-13-350-2013 Oprava strešnej krytiny PDF
02.05.2013 Dodatok č. 4 k zmluve č. 2-18-330-2009 Umiestnenie informačno-navigačných zariadení PDF
10.04.2013 Zmluva o dielo č. 1-11-200-2013 Oprava a obnova asfaltových vozoviek v meste Piešťany PDF
10.04.2013 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme č. 2-11-340-2008 PDF
10.04.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme č. 2-12-340-2008 PDF
10.04.2013 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 2-19-340-2008 PDF
27.03.2013 Zmluva č. 2-10-330-2013 Nájom stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení PDF
14.03.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme č. 2-16-340-2008 Nájom pozemku PDF
14.03.2013 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme č. 2-13-340-2008 Nájom pozemku PDF
12.03.2013 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve zo dňa 1.10.2007 Servis informačnej a komunik. techniky PDF
11.03.2013 Zmluva č. 2-8-330-2013 Nájom stĺpov VO za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení PDF
28.02.2013 Zmluva č . 2-4-340-2013 Nájom pozemku pre predajné stánky PDF
27.02.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č 2-26-330-2008 Osvetlenie informačno-reklamných tabúľ PDF
25.02.2013 Zmluva o uverejnení inzercie Zlaté stránky, str. Pietne služby PDF
20.02.2013 Kolektívna zmluva na rok 2013 PDF
14.02.2013 Zmluva o dodávke plynu č. 1-6-350-2013 PDF
12.02.2013 Kúpna zmluva č. 1-7-100-2013 Kancelárske potreby PDF
12.02.2013 Dodatok č. 6 k zmluve o podnájme nebytových priestorov PDF
05.02.2013 Zmluva o dielo č. 1-5-200-2013 Obnova vodorovného dopravného značenia na MK v lokalitách mesta Piešťany PDF
25.01.2013 Zmluva o dielo č. 1-3-100-2013 Registrácia a prevádzkovanie domény sluzbymesta.sk PDF
18.01.2013 Kúpna zmluva č. 1-1-330-2013 Univerzálny komunálny vysávač s batériovým pohonom model Vorax s výbavou PDF
17.01.2013 Kúpna zmluva č. 2-2-340-2013 - osobné auto ŠKODA FELICIA COMBI, PN 455 AK PDF
31.12.2012 Kúpna zmluva č. 1-42-330-2012 Dodávka dopravných značiek a príslušenstva PDF
31.12.2012 Kúpna zmluva č. 1-39-330-2012 Elektroinštalačný materiál pre potreby údržby str. 330 PDF
19.12.2012 Kúpna zmluva č. 1-44-350-2012 Vodoinštalačný materiál pre potreby strediska 350 PDF
18.12.2012 Kúpna zmluva č. 1-37-350-2012 Elektromateriál pre potreby strediska 350 PDF
17.12.2012 Kúpna zmluva č. 2-43-315-2012 Dodanie smrekovej čečiny PDF
17.12.2012 Kúpna zmluva č. 1-38-330-2012 Elektroinštalačný materiál pre VO PDF
14.12.2012 Kúpna zmluva č. 1-41-330-2012 Náradie, pracovné pomôcky a potreby PDF
14.12.2012 Kúpna zmluva č. 1-40-220-2012 Nákup maliarskych potrieb a pomôcok PDF
13.12.2012 Zmluva o dielo č. 1-36-330-2012 na podtlakové čistenie uličných vpustí a žľabov na komunikáciách mesta Piešťany PDF
30.11.2012 Zmluva o dielo č. 1-35-100-2012 Administrácia a správa webovej stránky SMP, p. o. PDF
30.11.2012 Zmluva o dielo č. 1-34-325-2012 Drvenie org. hmoty drvičom MZA 4600/35 zn. WILLIBALD PDF
27.11.2012 Zmluva o dielo č. 1-32-200-2012 Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany PDF
27.11.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2-33-340-2012 - predajný stánok na trhovisku pred obchodným domom AGE-KOCKA PDF
21.11.2012 Zmluva č. 1-31-350-2012 Dodávka elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýľku PDF
08.11.2012 Zmluva o úschove č. 2-30-325-2012 Úschova rastlinného materiálu PDF
06.11.2012 Zmluva o dielo č. 1-29-330-2012 Zimná údržba v mestskej zóne Piešťany PDF
05.11.2012 Kúpna zmluva č. 1-28-350-2012 na dodávku osobného motorového vozidla zn. Renault Kangoo PDF
30.10.2012 Zmluva o dielo č. 1-27-340-2012 Dodávka predajných automatov s montážou PDF
23.10.2012 Kúpna zmluva č. 1-26-320-2012 Jedľový strom k vianočnej výzdobe PDF
23.10.2012 Zmluva o nájme č. 2-20-350-2012 Nájom časti nebytového priestoru, ul. A. Hlinku č. 41 PDF
17.10.2012 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme SVO za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení č. 2-48-330-2008 PDF
16.10.2012 Kúpna zmluva č. 1-25-100-2012 na dodávku osobných ochranných pracovných pomôcok PDF
25.09.2012 Kúpna zmluva č. 1-23-320-2012 Úžitkové vozidlo MULTICAR M 27 C s polievacou a zimnou nadstavbou PDF
27.08.2012 Zmluva o nájme stĺpu verejného osvetlenia za účelom umiestnenia informačno-navigačného zariadenia č. 2-22-330-2012 PDF
22.08.2012 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 356006 Nájom kompostárne PDF
13.08.2012 Mandátna zmluva č 1-18-200-2012 na realizáciu verejného obstarávania zákazky vrátane elektronickej aukcie na kľúč, zákazka: nákup elektrickej energie v k. ú. Piešťany PDF
09.08.2012 Zmluva o nájme časti oplotenia za účelom umiestnenia informačno-navigačného zariadenia č. 2-19-350-2012 PDF
29.06.2012 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme SVO za účelom umiestnenia informačných zariadení č. 2-19-330-2005 PDF
11.06.2012 Kúpna zmluva č. 1-15-320-2012 Vozidlo MULTICARA M 2548 WB PDF
04.06.2012 Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 1-13-320-2012 Motorové vozidlo kategórie N1 MULTICAR M 2501, ev.č.: PN 464 BE, VIN 14042, valník, farba biela PDF
04.06.2012 Zmluva o nájme stĺpu verejného osvetlenia za účelom umiestnenia informačno-navigačného zariadenia č. 2-14-330-2012 PDF
28.05.2012 Zmluva o dielo č. 1-12-325-2012 Služby vykonávané nakladačom DH 112 pri manipulácii, úprave a prevzdušnení BIO hmoty PDF
17.05.2012 Zmluva o dielo č. 1-11-200-2012 Lokálne opravy poškodených častí na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Piešťany PDF
17.05.2012 Zmluva č. 53-12-PN Služby mesta Piešťany - Kanál, Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, pitná fontána, Nám. Slobody 6 PDF
17.05.2012 Zmluva č. 53-12-PN Služby mesta Piešťany - VODA, dodávka vody z verejného vodovodu, pitná fontána, Nám. Slobody 6 PDF
14.05.2012 Kúpna zmluva č. 1-10-330-2012 Nákup smetných nádob a ich súčastí PDF
11.05.2012 Zmluva č. 121223655 Pripojenie odberného elektr. zariadenia do distribučnej sústavy PDF
10.05.2012 Zmluva o poskytovaní reklamy PDF
30.04.2012 Dodatok č. 6 k zmluve č. 2-22-330-2008 Podnájom SVO za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení PDF
30.04.2012 Zmluva o dielo č. 1-9-350-2012 Kontrola výstupnej vody z automat. úpravne vody a servis úpravní na Nám. Slobody "Príbeh Váhu" a v Sade A. Kmeťa "Príbeh prameňov" v Piešťanoch PDF
02.04.2012 Zmluva o dielo č. 1-7-200-2012 Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany PDF
29.03.2012 Zmluva o dielo č. 1-6-200-2012 Natieračské práce povrchu vozoviek v meste Piešťany PDF
29.03.2012 Zmluva o nájme č. 2-5-340-2012 Novinový stánok PDF
27.03.2012 Dodatok č. 6 k zmluve č. 2-24-330-2005 Podnájom SVO za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení PDF
16.03.2012 Zmluva č. P-3783424000 o využívaní elektronických služieb PDF
20.02.2012 Kúpna zmluva č. 1-4-100-2012 Kancelárske potreby PDF
20.02.2012 Zmluva o dodávke plynu č. 5100034411-2 Príloha č. 1 PDF
20.02.2012 Zmluva o dodávke plynu č. 5100034411-2 Príloha č. 2 PDF
20.02.2012 Zmluva o dodávke plynu č. 5100034411-2 Príloha č. 3 PDF
20.02.2012 Zmluva o dodávke plynu č. 5100034411-2 Príloha č. 4b PDF
20.02.2012 Zmluva o dodávke plynu č. 5100034411-1 PDF
20.02.2012 Zmluva o dodávke plynu č. 5100034411-2 PDF
02.02.2012 Zmluva o dielo č. 1-1-200-2012 Lokálne opravy poškodených častí na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Piešťany PDF
01.02.2012 Zmluva o nájme č. 2-3-340-2012 PDF
27.01.2012 Kúpna zmluva č. 1-36-330-2011 Vozidlo so zdvižnou plošinou PDF
26.01.2012 Kúpna zmluva č. 1-2-350-2012 Vodoinštalačný materiál pre potreby strediska 350 PDF
23.01.2012 Kolektívna zmluva na rok 2012 PDF
23.01.2012 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 356006 Nájom kompostárne PDF
09.01.2012 Zmluva o dielo č. 1-43-100-2011 Poskytovanie služieb - administrácia a správa webovej stránky PDF
04.01.2012 Kúpna zmluva č. 1-45-330-2011 Elektroinštalačný materiál pre verejné osvetlenie PDF
02.01.2012 Kúpna zmluva č. 1-44-330-2011 Dopravné značky a príslušenstvo PDF
20.12.2011 Zmluva o dielo č. 1-39-330-2011 Podtlakové čistenie uličných vpustí a žľabov na komunikáciách mesta Piešťany PDF