Menu
Služby
mesta Piešťany

Skleníkové hospodárstvo

Stredisko skleníkového hospodárstva

Dopestované kvety

Hlavné činnosti strediska

  • dopestovanie letničiek pre výsadbu mesta a voľný predaj
  • pestovanie trvaliek, okrasných drevín a črepníkového materiálu
  • predaj kvetín v objekte areálu, na cintoríne na Bratislavskej a na trhovisku pred Kockou
  • výsadba 135 kusov nádob mobilnej zelene, výsadba drevín a kríkov
  • chemická ochrana uličných stromoradí
  • triedenie a drvenie biologicky rozložiteľného odpadu 
  • výroba vlastnej kompostovej zeminy počas celého roka pre vlastné potreby
  • výzdoba mesta rastlinným materiálom pri príležitosti otvorenia a ukončenia letnej kúpeľnej sezóny
  • čistenie zastávok a priechodov pre chodcov počas zimnej údržby

Kontakty

Adresa prevádzky:
Vrbovská cesta č. 33
921 01 Piešťany

Ing. Stanislav Verchola, vedúci strediska

Bc. Marta Hamarová, referentka

Predaj okrasných rastlín a drevín z nadprodukcie

Predaj sa uskutočňuje v prevádzke Skleníkového hospodárstva (tzv. záhradníctvo Kanada) v dobe od 7,00 hod. do 13,00 hod.