Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

Jednorazové parkovanie

Parkovacie miesta v zóne s regulovaným státím a s voľným vjazdom

Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne s regulovaním státím, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je upravené vo  VZN mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zón s regulovaným státím na území mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany.

Platenie za parkovanie je možné realizovať formou:

  1. úhrady v parkovacom automate v zóne s regulovaným státím a s voľným vjazdom;
  2. úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS;
  3. úhrady cez mobilnú aplikáciu Upay - parkovací lístok;
  4. úhrady cez mobilnú platbu (QR kód alebo https://qrpark.me/piestany) s využitím platobnej karty

Pri platbe v parkovacom automate je potrebné uviesť EČV. Platba tak bude evidovaná elektronicky v systéme. Výhodou je, že sa nemusíte vrátiť k zaparkovanému vozidlu s parkovacím lístkom a dať ho za čelné sklo.

V parkovacích automatoch je možné platiť aj bezhotovostne, platobnou kartou, preto už nemusíte rozmieňať mince.

Úhradu v automate si môžete predĺžiť cez SMS, mbilnou aplikáciou Upay - parkovací lístok alebo napr. platobnou kartou cez stránku https://qrpark.me/piestany.

SMS-kou uhradíte aj parkovanie kratšie ako na jednu hodinu. Máte na výber interval od 0 do 30 minút (symbol 0), potom po celých hodinách (symbol 1,2…12). Pri zadávaní čísel používajte číslicu 0 (nula) nie veľké O. Dodržiavajte tvar sms uvedený na dopravných tabuliach umiestnených na každom parkovisku.

V parkovacom automate si dĺžku parkovania zvolíte výškou uhradenej sumy (najmenej však 0,10 eur).

S parkovným uhradeným v jednom pásme je možné preparkovať  počas predplatenej doby parkovania, nielen na iné parkovisko v rámci pásma, ale aj do iného ak je tam cena parkovného rovnaká alebo nižšia (neplatí pre parkovné zakúpené na dlhodobé parkoviská).

V parkovacom automate si môžete uhradiť parkovné nielen v tom pásme, kde sa nachádzate, ale aj v susediacich pásmach. Pri úhrade je potrebné vybrať a zvoliť pásmo, v ktorom chcete parkovať.

Parkovacie karty aj parkovacie lístky majú iba elektronickú formu, ide o záznam v databáze EČV.

Úhradu parkovného kontroluje mestská polícia prostredníctvom mobilného zariadenia snímajúceho EČV, ktoré eviduje všetky potrebné údaje.

Podrobný návod a popis ako zaplatiť jednorazové parkovné nájdete tu

Doba spoplatnenia je stanovená nasledovne:

Pásmo A,B      v čase od  7.00 hod. do 19.00 hod.

Pásmo C,S       v čase od 12.00 hod. do 24.00 hod. v pracovných dňoch

Pásmo D          v čase od  7.00 hod. do 24.00 hod.

Pásmo E          v čase od  7.00 hod. do 16.00 hod. v pracovných dňoch

  Pásmo N          v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.

 

Parkovisko Nálepkova s automatickým závorovým systémom

Podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel kategórie L, M1 a N1 na parkovisku s automatickým závorovým systémom na ulici Nálepkova upravuje VZN mesta Piešťany č. 13/2023.

Kedy treba platiť parkovné: celoročne od 0:00 hod. do 24:00 hod. - NONSTOP

Výška parkovného: 0,80 Eur / hod.

Formy úhrady parkovného: automatická pokladňa na parkovisku

  • hotovostne mincami – 0,10 Eur, 0,20 Eur, 0,50 Eur, 1,- Eur a 2-, Eur 
  • hotovostne bankovkami  - 5,- Eur, 10,- Eur a 20,- Eur
  • bezkontaktnou platobnou kartou (Mastercard, Visa)
  • mobilom, hodinkami a pod., ktoré pracujú s aplikáciou platba mobil.

držiteľ parkovacej karty Rezident pásma A, Rezident pásma D, Rezident +A, Rezident, Abonent, Abonent S,N – od 0:00 hod. do 24:00 hod.,

držiteľ parkovacej karty  „Návšteva“– od 0:00 hod. do 24:00 hod.,

Informačná tabuľa - ako zaplatiť parkovné