Menu
Služby
mesta Piešťany

Jednorazové parkovanie

Parkovacie miesta v centrálnej zóne mesta

Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, t.j. v centrálnej zóne mesta, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je upravené vo  VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, znení VZN č. 6/2019 zo dňa 27.06.2019 a VZN 3/2020 zo dňa 02.09.2020 (ďalej len „VZN“).

Na úhradu jednorazového parkovného v centrálnej zóne mesta slúžia parkovacie automaty. Parkovacích automatov  je 23 a sú označené veľkou informačnou tabuľou, ktorá informuje o dobe spoplatnenia, výške parkovného a spôsobe platby.

KDE

Parkovacie miesta v centrálnej zóne

Parkovacie miesta v dopravne exponovaných lokalitách

Parkovisko pred futbalovým štadiónom

KEDY

celoročne od 7:00 hod. do 19:00 hod.

celoročne od 7:00 hod. do 19:00 hod.

celoročne od 7:00 hod. do 15:30 hod.

KOĽKO

0,60 Eur / 1 hod.

2,- Eur / 1 hod.

0,60 Eur / 1. hod.

V automatoch je možné zaplatiť mincami v hodnote 0,10 Eur, 0,20 Eur, 0,50 Eur, 1,- Eur a 2,- Eur alebo platobnou kartou. Parkovací automat mince nevydáva!!!! T.j. ak vhodíte mincu v hodnote napr. 2,- Eur, parkovací automat Vám vydá parkovací lístok na prislúchajúcu dobu parkovania podľa lokality. Parkovací lístok je doklad o úhrade parkovného a je nutné vložiť za čelné sklo.

Oarkovací automat PLATBA

mapa parkovacích automatov

Parkovisko Nálepkova s automatickým závorovým systémom

Podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel kategórie M  kategórie N1 na parkovisku s automatickým závorovým systémom na ulici Nálepkova upravuje VZN mesta Piešťany č. 2/2020 zo dňa 02.09.2020.

Kedy treba platiť parkovné: celoročne od 0:00 hod. do 24:00 hod. - NONSTOP

Výška parkovného: 1,- Eur / hod.

Formy úhrady parkovného: automatická pokladňa na parkovisku

  • hotovostne mincami – 0,10 Eur, 0,20 Eur, 0,50 Eur, 1,- Eur a 2-, Eur 
  • hotovostne bankovkami  - 5,- Eur, 10,- Eur a 20,- Eur
  • bezkontaktnou platobnou kartou (mastercard, Visa)
  • mobilom, hodinkami a pod., ktoré pracujú s aplikáciou platba mobil.

parkovacia karta ročná, týždenná – prvé dve hodiny denne, jednorazovo (t.j. nie súčtom  prípadných kratších časových úsekov),

- obyvateľ zóny - obyvateľ s trvalým bydliskom v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na ulici – ulica Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna - Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska, E. Suchoňa) -  bezodplatne 24 hodín denne

Informačná tabuľa - ako zaplatiť parkovné            

PArkovisko INFO