Menu
Služby
mesta Piešťany

Možnosti platby

Na platbu môžete použiť QR kódy, parkovacie automaty, mobilnú aplikáciu alebo poslať sms. Pred úhradou si, prosím, preverte dobu spoplatnenia parkoviska a pásmo.

Parkovacích automatov  je 29 a sú označené veľkou informačnou tabuľou, ktorá informuje o dobe spoplatnenia, výške parkovného a spôsobe platby.

V automatoch je možné zaplatiť mincami v hodnote 0,10 Eur, 0,20 Eur, 0,50 Eur, 1,- Eur a 2,- Eur alebo platobnou kartou. Parkovací automat mince nevydáva!!!! T.j. ak vhodíte mincu v hodnote napr. 2,- Eur, parkovací automat Vám vydá parkovací lístok na prislúchajúcu dobu parkovania podľa lokality. Parkovací lístok je doklad o úhrade parkovného a nie je nutné vložiť za čelné sklo.

 

 1. Úhrada cez mobilnú platbu sa spustí naskenovaním QR kódu, alebo zadaním URL adresy a následným vyplnením potrebných údajov podľa požiadaviek webovej aplikácie mobilnej platby. O úspešnej platbe parkovného sa zobrazí potvrdenie na príslušnej URL adrese a zároveň systém odošle na vopred zadaný e-mail daňový doklad o úhrade parkovného.
 2. Pre úhradu parkovného prostredníctvom mobilnej platby nie je potrebná registrácia užívateľa (vodiča).
 3. Postup:
 1. Načítanie QR kódu z dopravnej značky alebo zadanie adresy z dopravnej značky (napr. qrpark.me/Piestany-A) do webového prehliadača.
 2. Na zobrazenej stránke zadá užívateľ (vodič) EČV a e-mail.
 3. Webstránka po potvrdení EČV a e-mailu zobrazí cenník. Každá položka obsahuje čiastku a čas parkovania. Vodič vyberie z ponuky a môže prejsť k platbe.
 4. V prípade správne zadaných údajov je parkovanie uhradené a doklad zaslaný na uvedený e-mail.
 5. Pokiaľ nastane chyba, vodič dostane informáciu, že parkovanie nie je uhradené.

video návod:

 1. Vodič musí mať nainštalovanú aplikáciu UPay - Parkovací lístok, ktorú nájde na https://upay.sk/#appka. Aplikáciu si môžete tiež stiahnuť zadarmo na Google Play (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.asms.android.parking, resp. na  AppStore (iOS) https://apps.apple.com/sk/app/sms-parkovac%C3%AD-l%C3%ADstok/id1388334155?l=sk
 2. Po nainštalovaní aplikácie UPay - Parkovací lístok v mobilnom telefóne kupujúceho si stačí zvoliť mesto, typ pásma, čas parkovania a zadať EČV vozidla.
 3. Po zadaní potrebných údajov bude kupujúci vyzvaný na spôsob platby:
  • Kúpiť cez SMS - Stlačením tlačidla Kúpiť cez SMS a následným potvrdením tejto akcie aplikácia vygeneruje správnu SMS a odošle ju. Potvrdenie o zakúpení parkovacieho lístka bude doručené v spätnej SMS.
  • Kúpiť pomocou karty - Stlačením tlačidla Kúpiť pomocou karty a následným potvrdením tejto akcie aplikácia vygeneruje notifikáciu o zaplatení a odošle ju do aplikácie. Potvrdenie o zakúpení parkovacieho lístka kupujúci nájde v záložke Moje lístky.

návod:

 1. SMS parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom doručenia SMS správy od mobilného operátora potvrdzujúcej vykonanie úhrady za dočasné parkovanie. SMS parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na parkovacích miestach v pásme po dobu uvedenú v potvrdzujúcej SMS, s výnimkou prípadov parkovania na parkoviskách so závorovým parkovacím systémom, kde sa parkovné uhrádza až pred odjazdom z parkoviska.
 2. Pri zakúpení viacerých SMS parkovacích lístkov platnosť každého ďalšieho zakúpeného SMS parkovacieho lístka začína po uplynutí platnosti predchádzajúceho lístka.
 3. Pokiaľ potvrdzujúcu správu vodič neobdrží v časovom limite do 30 sekúnd od odoslania SMS na úhradu parkovného alebo obdrží správu o tom, že úhrada neprebehla úspešne, nemá uhradené parkovné.
 4. Parkovné prostredníctvom SMS taktiež nie je uhradené v prípade, ak sa EČV zaparkovaného vozidla nezhoduje s EČV uvedeným v potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.
 5. Zaplatiť parkovné zakúpením SMS parkovacieho lístka môžu zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov (Telekom, Orange, O2, 4ka).
 6. Postup pre úhradu – vodič odošle SMS na tel. číslo 2200 v tvare: lokalita EČV hod

Vzor SMS: PNA XX123XX 1

 • PNA – Označenie lokality, v ktorej vodič aktuálne parkuje; toto označenie je     na dopravnej značke pri pokynoch k SMS úhrade. Označenia všetkých lokalít sú uvedené nižšie v tabuľke.
 • XX123XX – Evidenčné číslo vozidla, pre ktoré vodič uhrádza parkovné; uvádza sa bez medzier.
 • 1 – Údaj o dĺžke parkovania; použite čísla 0 – 12:

0: úhrada parkovného na 30 min

1: úhrada parkovného na 1 hodinu

2: úhrada parkovného na 2 hodiny, atď. až po 12: úhrada parkovného na 12 hodín

Označenie lokality pre SMS

OZNAČENIE LOKALITY

CENA (HODINOVÁ SADZBA)

 

DOBA SPOPLATNENIA

PNA

2,50 €

v čase od  7.00 hod. do 19.00 hod.

PNB

1,85 €

v čase od  7.00 hod. do 19.00 hod.

PNC

0,60 €

v pracovných dňoch v čase od 12.00 hod. do 24.00 hod.

PND

1,85 €

v čase od  7.00 hod. do 24.00 hod.

PNE

0,60 €

v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

PNS

0,60 €

v pracovných dňoch v čase od 12.00 hod. do 24.00 hod.

Daňový doklad o platbe parkovného cez SMS si môže vodič vytlačiť z webstránky: https://www.smslistky.sk/parking