Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

Cenník

Sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania tvorí prílohu č. 2 VZN mesta Piešťany č. 13/2023 o podmienkach státia v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany.

Ceny v parkovacích automatoch, závorových systémoch, SMS parkovaní, pri mobilných platbách a v mobilnej aplikácii

Pásmo

Základná sadzba parkovného za 1 hodinu - parkomat

Základná sadzba parkovného za 1 hodinu - SMS

Základná sadzba parkovného za 1 hodinu – mobilná aplikácia Upay

Základná sadzba parkovného za 1 hodinu – QR kód EMcard

A

2,00 €

2,50 €

2,20 €

2,00 €

B

1,50 €

1,85 €

1,65 €

1,50 €

C

0,50 €

0,60 €

0,55 €

0,50 €

D

1,50 €

1,85 €

1,65 €

1,50 €

E

0,50 €

0,60 €

0,55 €

0,50 €

S

0,50 €

0,60 €

0,55 €

0,50 €

N

0,80 €

-

-

-

 

Parkovacie karty (PK) pre rezidentov s platnosťou na 1 rok

Typ karty

1. karta na byt

2. karta na byt

3. karta  na byt

REZIDENT PÁSMA A, B, C, D, E

40 €

160 €

360 €

REZIDENT

80 €

300 €

600 €

REZIDENT +A

80 €

300 €

600 €

 

Parkovacie karty (PK) pre abonentov s platnosťou 1 rok

Typ karty

1 rok

ABONET S,N

200 €

ABONENT

400 €

 

Zľavy

Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom

10 %

Zľava z ceny PK pre vozidlá s elektrickým pohonom

10 %

 

Ostatné PK a poplatky

PK NÁVŠTEVA

20 €

platí 5 po sebe idúcich dní

Poplatok za stratu parkovacieho lístka

25 €

v závorových park. systémoch

Poplatok za zmenu EČV na parkovacej karte

5 €

 

Poplatok za vybavenie žiadosti o parkovaciu kartu osobne

10 €

 

Poplatok za zrušenie PK s ročnou platnosťou

            10 % z ceny PK s ročnou platnosťou