Menu
Služby
mesta Piešťany

Cenník

Sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania tvorí prílohu č. 2 VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, znení VZN č. 6/2019 zo dňa 27.06.2019 a VZN 3/2020 zo dňa 02.09.2020.

1.) Sadzba úhrady  za  parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích miestach formou priamej platby v parkovacom automate:

a)  jednotná sadzba za parkovanie 0,60 € / hod.

b)  sadzba v dopravne exponovaných lokalitách – BEZ  MOŽNOSTI  VYUŽITIA  PARKOVACEJ  KATRY!! (parkovisko ulica Rázusovej ulici, parkovisko pri hoteli EDEN, ulica Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa hotel Slovan) 2,00 € / hod.

c) jednotná sadzba za parkovanie parkovisko Nálepkova 1,00 €/hod.

2.) Sadzby za parkovacie karty

a) neprenosná parkovacia karta ročná  (§3 ods.3 VZN č....) 70,00 €

zmena EČV na parkovacej karte 5,00 €

vydanie duplikátu parkovacej karty 10,00 €

b) neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa 50,00 €

zmena EČV na parkovacej karte 5,00 €

vydanie duplikátu parkovacej karty 5,00 €

c) neprenosná parkovacia karta týždenná 12,00 €

vydanie duplikátu parkovacej karty 5,00 €

d) neprenosná parkovacia karta ročná §3 ods.5 50,00 €

zmena EČV na parkovacej karte 5,00 €

vydanie duplikátu parkovacej karty 5,00 €

3.) V prípade straty alebo značného poškodenia lístka vydaného automatom pri vstupe na závorové parkovisko, z ktorého nebude možné zistiť čas príchodu na parkovisko, je vodič povinný zaplatiť úhradu 25,00 €