Menu
Služby
mesta Piešťany

Od 28.03.2023 začína strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste Piešťany!!!

Kontakty

Andrej Grznár, majster strediska

Pohotovostný dispečing Služieb mesta Piešťany  - 0902/670 624

(volať v prípade porúch parkovacích automatov, automatickej pokladne a rampy na parkovisku Nálepkova)