Menu
Služby
mesta Piešťany

Kontakty

Roman Petráš, majster strediska

Pohotovostný dispečing Služieb mesta Piešťany  - 0902/670 624

(volať v prípade porúch parkovacích automatov, automatickej pokladne a rampy na parkovisku Nálepkova)