Menu
Služby
mesta Piešťany

Atletická dráha

 

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV ATLETICKEJ DRÁHY A SEKTOROV NA ŠTADIÓNE V PIEŠŤANOCH

Vlastník a prevádzkovateľ

 1. Vlastníkom Atletickej dráhy a sektorov na štadióne v Piešťanoch (ďalej len „ADS“)   je Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, IČO: 00612031, DIČ: 2020537893.
 2. Prevádzkovateľom atletického štadióna je príspevková organizácia Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany, IČO: 37834240, DIČ: SK2020171450.

Vymedzenie areálu ADS

 • 6 dráhový ovál so 6 dráhovou rovinkou
 • vodná priekopa
 • sektory technických disciplín (skok do diaľky, skok o žrdi, vrh guľou, hod oštepom, diskársky a výškarsky sektor)

Prevádzková doba ADS

 

 

Pondelok - Piatok

Sobota - Nedeľa

 

Verejnosť

 

07:00 – 14:00 hod.

17:00 – 18:00 hod. /len dráha č.5 a 6/

18:00 – 21:00 hod.

okrem júl, august 9:00 – 11:00 hod.

 

 

 

 

07:00 – 21:00

/okrem hracieho času futbalového zápasu a hodinu pred a polhodinu po ňom/

Materské školy

Základné školy

Stredné školy

08:00 -13:00 hod.

/po dohode s prevádzkovateľom/

Atletické kluby Piešťany

16:00 – 18:00 hod.

09:00 – 11:00 hod. /júl – august/

Športové organizácie

14:00 – 16:00 hod.

/po dohode s prevádzkovateľom/

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

Cenník

   

Cena

 

 

Čas prenájmu

z Piešťan

mimo Piešťan

poznámka

Individuálny vstup pre bežcov

osoba/2 hodiny

              1,00 €

                1,00 €

cez SMS *

1/2 dňový prenájom

1/2 dňa 8:00 − 14:00

200,00€

250,00€

 

Celodenný prenájom ADS

1 deň

400,00€

450,00€

 

verejnosť

sezóna apríl - september

12,00€

14,00€

 

verejnosť

sezóna október - marec

5,00€

8,00€

 

verejnosť

1 rok

15,00€

20,00€

 

Členovia atletických a športových klubov

1 rok

15,00€

20,00€

 

*  SMS v tvare ATLET X (X je počet hodín na ADS, v prípade nezadania počtu hodín automaticky 2 hodiny) na číslo 8866

 

Predaj kariet na ADS - Služby mesta Piešťany, Valova 1919/44 (predaj parkovacích kariet)

Pondelok 7:30 - 11:30   12:30 - 15:00

Streda      7:30 - 11:30   12:30 - 17:00

Piatok      7:30 - 11:30   12:30 - 15:00

 

Organizačné ustanovenia

 1. Vstup na ADS je povolený len so súhlasom prevádzkovateľa a po uhradení príslušného poplatku. Deti do 15 rokov musia byť pod dozorom zákonného zástupcu, učiteľa alebo inej poverenej dospelej osoby.
 2. Atletická dráha je určená len na beh a chôdzu.
 3. Doskočisko nie je určené na hranie sa detí.
 4. Na atletickú dráhu nevstupovať v znečistenej obuvi, nepoužívať obuv s ostrými hrotmi, topánky s kovovými podpätkami, mimo špeciálnej bežeckej obuvi. V prípade použitia tretier je povolená dĺžka klincov maximálne 6 mm.
 5. Verejnosť pri chôdzi a behu využíva predovšetkým dráhy č. 4 až 6 (vonkajšie dráhy) z dôvodu rovnomerného opotrebovávania atletickej dráhy a v prípade zníženej viditeľnosti použije osobné svietidlo /čelovka.../
 6. Spôsobilosť dráhy a doskočiska na používanie (z titulu nepriaznivého počasia alebo iných dôvodov) posudzuje prevádzkovateľ. Ak je dráha zasnežená alebo zľadovatená, pohyb po nej je prísne zakázaný.
 7. Nevstupujte na trávnatú plochu futbalového ihriska, ako aj okolité trávnaté plochy.
 8. Počas pobytu v areáli atletického štadióna dodržiavajte bezpečnosť, poriadok, čistotu a buďte tolerantní voči ostatným návštevníkom.
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojím správaním, precenením vlastných schopností, alebo nedodržaním týchto upozornení.
 10. Poškodzovanie dráhy (napr. odhadzovanie žuvačiek apod.) sa považuje za vážne porušenie prevádzkového poriadku a prevádzkovateľ je oprávnený okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Prevádzkovateľ atletického areálu je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
 11. Pri odchode z ADS zanechajte po sebe poriadok, prípadné odpadky, obaly z nápojov a pod., uložte do odpadkových košov.
 12. Rešpektujte všetky zákazy uvedené na piktogramoch.
 13. Pri porušení prevádzkového poriadku bude fyzickej osobe zakázaný vstup do ADS na 6 mesiacov.

 

V areáli atletického štadióna je PRÍSNE ZAKÁZANÉ:

 • FAJČIŤ
 • VODIŤ PSOV A INÉ ZVIERATÁ
 • NOSIŤ A KONZUMOVAŤ JEDLO A SLADENÉ NÁPOJE
 • POHYBOVAŤ SA NA BICYKLOCH, KOLOBEŽKÁCH,   KOLIESKOVÝCH KORČULIACH A OSTATNÝCH SAMOHYBNÝCH ELEKTROMECHANICKÝCH  DOPRAVNÝCH ZARIADENIACH NA PREPRAVU OSÔB
 • VSTUPOVAŤ SO ŽUVAČKOU A ZMRZLINOU

 

Telefónne linky na záchranné služby 

 • 112 – Tiesňové volanie (operačné stredisko IZS)
 • 150 – Hasičská a záchranná služba
 • 155 – Zdravotnícka záchranná služba
 • 158 – Polícia
 • 159 – Mestská polícia

 

Záverečné ustanovenie

Prevádzkový poriadok je zverejnený na stránke

 

Atletická dráha