Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

Zámer predať vyradený hnuteľný majetok Služieb mesta Piešťany – Ponukové konanie

PONUKOVÉ KONANIE

Služby mesta Piešťany žiadajú prípadných záujemcov o kúpu vyradeného špeciálneho motorového vozidla Iveco Daily s plošinou, aby najneskôr do 15.08.2023 do 15:00 hodiny doručili na sekretariát Služieb mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany zalepenú obálku s kontaktnými údajmi a ponúknutou kúpnou cenou.

             Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny predstavuje 10.000,- EUR. Víťazom ponukového konania sa stáva uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade rovnosti viacerých ponúk bude rozhodujúcim kritériom pre výber dátum a čas doručenia ponuky.

             Zalepenú obálku prosím označte nasledovne: „Cenová ponuka MV Iveco Daily - neotvárať“.

 

Bližšie informácie budú poskytnuté záujemcom osobne na sekretariáte SMP alebo telefónnom čísle 033/7914103.

 

Ponúkaný majetok bol vyradený Rozhodnutím primátora mesta v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.

 

Ing. Hana Dupkaničová, v.r.

                                                                     riaditeľka Služieb mesta Piešťany

Dátum vloženia: 25. 7. 2023 11:29
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2023 10:44
Autor: Správce Webu