Menu
Služby
mesta Piešťany

Zámer predať vyradený hnuteľný majetok Služieb mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany žiadajú prípadných záujemcov o kúpu vyradených parkovacích automatov PA 100P, aby najneskôr do 16.07.2021 do 15:00 hodiny doručili na sekretariát Služieb mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany zalepenú obálku s kontaktnými údajmi, poradovým číslom parkovacieho automatu

Zalepenú obálku prosím označte nasledovne: „Cenová ponuka parkovacie automaty – neotvárať“.

V prípade rovnosti viacerých ponúk bude rozhodujúcim kritériom pre výber dátum a čas doručenia ponuky.

 

Predmet predaja:

 

Názov majetku

Rok výroby

1.  Park.automat PA 100P

2011

2.  Park.automat PA 100P

2011

3.  Park.automat PA 100P

2012

4.  Park.automat PA 100P

2012

5.  Park.automat PA 100P

2012

6.  Park.automat PA 100P

2013

7.  Park.automat PA 100P

2013

8.  Park.automat PA 100P

2014

9.  Park.automat PA 100P

2014

10. Park.automat PA 100P

2014

11. Park.automat PA 100P

2015

12. Park.automat PA 100P

2015

13. Park.automat PA 100P

2015

14. Park.automat PA 100P

2018

15. Park.automat PA 100P

2018

16. Park.automat PA 100P

2018

17. Park.automat PA 100P

 

2018

 

Bližšie informácie ohľadom ponuky predaja hnuteľného majetku Služieb mesta Piešťany budú poskytnuté záujemcom osobne na sekretariáte SMP alebo telefónnom čísle 033/7914103.

Ponúkaný majetok bol vyradený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 51/2021.

 

                                                    Ing. Hana Dupkaničová, v.r.

riaditeľka Služieb mesta Piešťany

 

                       

 

 

Dátum vloženia: 21. 6. 2021 9:49
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2023 10:50
Autor: Správce Webu