Menu
Služby
mesta Piešťany

VEDÚCI STREDISKA VEREJNEJ ZELENE Služby mesta Piešťany

Miesto výkonu práce: Piešťany
Termín nástupu: 1.1.2024
Druh pracovného pomeru: doba neurčitá, plný úväzok
Základná zložka mzdy: v zmysle zák.č.553/2003 Z.z.

 

Náplň práce:

 • riadenie, organizácia a kontrola podriadených zamestnancov, správa a údržba verejnej zelene, dopadových plôch DI, starostlivosť o detské pieskoviská, čistenie skiel Kolonádového mosta, trvalá a príležitostná kvetinová výzdoba mesta, spolupráca pri zabezpečovaní letnej a zimnej údržby komunikácií,  správa a údržba techniky strediska, komunikácia so zamestnancami MsÚ a občanmi, účasť na prípravách projektov, koordinácia a riadenie prác zamestnancov.

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ, SŠ vzdelanie poľnohospodárskeho, záhradníckeho (záhradná a krajinná architektúra) alebo lesníckeho smeru,
 • skúsenosti s riadením prevádzky vyhradených technických zariadení (vysokozdvižná plošina),
 • znalosť a skúsenosti s používaním Word, Excel, PowerPoint, CENKROS, DWG,
 • znalosť čítania projektových dokumentácií,
 • min. 5 rokov praxe v odbore.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • motivačný list a profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely výberového konania.

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • schopnosť viesť, riadiť a motivovať kolektív,
 • komunikatívnosť, systémové myslenie, cieľavedomosť, samostatnosť a flexibilita,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • zodpovedný prístup k práci, vodičský preukaz skupiny „B“.

Požadované doklady žiadame doručiť do 15.10.2023 na adresu zamestnávateľa Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany alebo na email: smp@sluzbymesta.sk

Dátum vloženia: 2. 8. 2023 12:50
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 8. 2023 12:51
Autor: Správce Webu