Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

PRACOVNÁ PONUKA – STROJNÍK/ROLBÁR Služby mesta Piešťany

Miesto výkonu práce: Piešťany - Zimný štadión
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: doba určitá/neurčitá, plný úväzok
Základná zložka mzdy: v zmysle zák.č.553/2003 Z.z.

 

Náplň práce:

 • obsluha vyhradených technických zariadení tlakových a  plynových s vysokou mierou ohrozenia /skupina A/ pracujúcich s nebezpečnými plynmi;
 • údržba zverenej techniky;
 • obsluha motorových vozíkov /rolba/;
 • odstraňovanie drobných závad na zimnom štadióne;
 • spolupráca pri havarijných stavov na tepelno-energetických zariadení;
 • zodpovednosť za včasné zisťovanie porúch a nahlasovanie nadriadenému zamestnancovi;
 • pracovný režim – 12 hod. pracovná doba.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne stredoškolské 3 ročné  vzdelanie, strojárskeho či elektrotechnického smeru; maturitné vysvedčenie výhodou ;
 • vodičský preukaz skupiny B;
 • teoretické znalosti problematiky a praktické zručnosti z prevádzky  chladiarenských, tepelných a energetických zariadení výhodou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • v prípade vlastnenia nižšie spomínaných osvedčení a preukazu, poslať kópie;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely výberového konania.

 

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • platný preukaz na obsluhu vyhradených technických zariadení  tlakových, v zmysle vyhlášky 508/2009  výhodou;
 • platný preukaz na obsluhu vyhradených technických zariadení  plynových - plynová kotolňa (v zmysle vyhlášky 508/2009)  výhodou;
 • platné osvedčenie elektrotechnika (v zmysle vyhlášky 508/2009, §22-23) výhodou; 
 • praktická znalosť práce z PC  výhodou;
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita;
 • komunikatívnosť, systémové myslenie, cieľavedomosť, samostatnosť a flexibilita;
 • zodpovedný prístup k práci.

Požadované doklady žiadame doručiť do 20.11.2023 na adresu zamestnávateľa Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany alebo na email: smp@sluzbymesta.sk

Dátum vloženia: 6. 11. 2023 11:31
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 11. 2023 11:32
Autor: Správce Webu