Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, informácie ohľadom nových parkovacích kariet získate v pracovných dňoch na tel. č. 033/79 141 26 alebo email parkovanie@sluzbymesta.sk

V priloženom linku nájdete návody na kúpu parkovacích kariet on-line

rychle-odkazy/parkovanie/parkovacie-karty-online-navody/


 

PONUKA PRÁCE

PONUKA PRÁCE
Služby mesta Piešťany

Pracovná pozícia:                       referent personálnej a mzdovej agendy

Počet:                                              1

Miesto výkonu práce:              Piešťany

Termín nástupu:                         marec 2023

Druh pracovného pomeru:    plný úväzok

Základná zložka mzdy:             v zmysle zák.č.553/2003 Z.z.

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. úplné SŠ vzdelanie ekonomického smeru
 • min. 1 rok praxe

Náplň práce:

 • spracovanie mzdovej a personálnej agendy
 • výpočet  miezd zamestnancov organizácie
 • spracovanie podkladov pre účtovníctvo
 • styk s bankou – prevody miezd a odvodov do poisťovní
 • príprava podkladov pre DÚ, SP, ZP, DDS, ...
 • zabezpečovanie príslušnej agendy vo vzťahu k odboru k ÚPSVaR – verejnoprospešné práce

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis
 • udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely výberového konania

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • komunikatívnosť, cieľavedomosť, samostatnosť a flexibilita
 • zodpovedný prístup k práci
 • ovládanie práce s PC

 

 

 

Požadované doklady žiadame doručiť do 31.01.2023 na adresu zamestnávateľa Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany alebo na email: smp@sluzbymesta.sk

 

 

Dátum vloženia: 2. 1. 2023 14:47
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 1. 2023 14:48
Autor: Správce Webu