Menu
Služby
mesta Piešťany

Oznámenie o uzavretí troch detských ihrísk

Služby mesta Piešťany ako správca detských ihrísk oznamujú občanom, že dňa 8.7.2021 na základe hlavných ročných kontrol detských ihrísk vykonaných oprávnenou osobou (č. opr. 0002/30/17/PLZ/OPR, reg.č. 0125-08/30/2014/PLZ)pristúpili k úplnému uzavretiu troch detských ihrísk.

 Ide o nasledovné detské ihriská:

  • DI Čachtická č.p. 51          Inv.č.: 2242412412/31, r.2013

hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti: 5 - nevyhovujúca, uzavretie DI v 27. KT   2021, zrušenie a výmena hracích prvkov za nové v r. 2021 (predpoklad),

  • DI Ostrov pirátov č.p. 6    Inv.č.: 2242412412/19, r.2006

hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti: 5 - nevyhovujúca, uzavretie DI v 27. KT 2021, zrušenie a stavba nového DI ihriska v r. 2022 (predpoklad),

  • DI Winterova č.p. 7           Inv.č.: 2242412411/17, r.2002

hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti: 5 – nevyhovujúca, uzavretie DI v 27. KT 2021.

 

Predmetné detské ihriská budú v zmysle Koncepcie detských ihrísk mesta Piešťany  zrušené bez náhrady.

 

DI - PARK, Pirátska loďDI - Čachtická ulicaDI- Winterova

 

Zároveň boli v mesiaci jún vykonané prevádzkové kontroly pracovníkmi SMP.

Ku kompletným opravám sa pristupuje v prípade týchto DI:

  •     DI Javorová Juh č.p. 17                    Inv.č.:  2242412412/14 , 7/537/16,  r.2008  

hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti: 3 - dobrá, v súčasnosti prebieha kompletná oprava, doplnenie dopadových plôch, repas hracích prvkov – v     realizácii

  •     DI A. Dubčeka – Ružová č.p. 15      Inv.č.:   2242412412/8,  r.2002 

hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti: 3 - dobrá po odstránení závad, v nadväznosti na vybudovanie parkoviska, repas hracích prvkov, doplnenie dopadových plôch.

DI - JuhDI - Juh 2

Obyvateľov týmto prosíme o strpenie. Opravy, repasovanie a výmena hracích prvkov si vyžadujú určitý čas.

Ďakujeme.

 

Dátum vloženia: 9. 7. 2021 9:03
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2021 7:01
Autor: Správce Webu