Menu
Služby
mesta Piešťany

DO MESTA PRIBUDLI KONTAJNERY NA ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU

Hnedé kontajnery sú určené na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, ktorý samosprávy musia triediť od začiatku tohto roka.

 

Hnedé nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu o objeme 660 litrov sú umiestňované k stojiskám kontajnerov alebo k nádobám na separovaný zber. Spolu je takýchto kontajnerov v našom meste 110 kusov. Vyvážať sa budú počas celého roka dvakrát do týždňa v pondelok a vo štvrtok.

Košíky a vrecia pre občanov zdarma

Mesto Piešťany oznamuje obyvateľom mesta, že v súvislosti so zákonnou povinnosťou zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, budú každej domácnosti poskytnuté košík a vrecia určené na triedenie a zber.

Košík  o objeme 10 litrov, hnedej farby, perforovaný (s vetracími otvormi) a vrecia o objeme 10 litrov, zelenej farby biodegradovateľné (100 % recyklovateľné) si môžu obyvatelia vyzdvihnúť :

na Mestskom úrade Piešťany (bočný vchod do dvora z ulice Kukučínova) od pondelka 19.7.2021, vždy v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 15.00 h a v stredu v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 17.00 h.

Do košíka s vrecom je potrebné ukladať kuchynský odpad z domácnosti a po jeho zaplnení vrece následne umiestniť do zbernej nádoby o objeme 660 litrov hnedej farby, s vetracími otvormi nachádzajúcej sa na najbližšom stanovišti v lokalite bytových a rodinných domov. Po spotrebovaní poskytnutých vriec je domácnosť povinná si zabezpečiť ďalšie vrecia taktiež 100 % recyklovateľné na vlastné náklady.

Čo do hnedých kontajnerov patrí a čo nepatrí

Patrí sem - nespracované zostatky surovín a pokrmov rastlinného i živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla (polievky a omáčky precedené, do nádob vhadzované len pevné časti, nie tekuté !), potraviny po dobe spotreby bez obalov, znehodnotené potraviny.

Nepatrí sem – triedené zložky komunálneho odpadu, odpad zo zelene (lístie, tráva, konáre), cigaretové ohorky, zvierací trus a mŕtve telá zvierat, obsah vysávača, veľké kosti (hovädzie, bravčové), perie, chlpy, vlasy, tekuté potraviny, použité oleje a tuky z domácností, zvyšky jedla v obaloch.

 

Ďalšie potrebné informácie budú obyvateľom poskytnuté telefonicky : Mestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia, 033/77 65 422, Ing. Halašková, Ing. Schultzová.

Dátum vloženia: 28. 7. 2021 8:08
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 7. 2021 8:08
Autor: Správce Webu