staráme sa o   zeleň  v meste na celkovej ploche  viac ako   84 hektárov... plocha mestského parku je viac ako 2600m2 .

Staráme sa o viac ako 7200 hrobov na 3 cintorínoch.

Staráme sa o vyše 560 parkovacích miest.

staráme sa o viac ako 3670 pouličných svetiel,  o  mestské komunikácie v dĺžke viac ako  94km, o chodníky v dĺžke 164km a odvoz odpadkov s viac ako 370 pouličných košov.


  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • 7:00 - 15:00
  • zatvorené
  • zatvorené

O nás

Popis o nás doplní kompetentná osoba...

 

 

 

 


 

  •  

    • Podľa platného zákona o ochrane termálnych prameňov v celom ochrannom pasme (mesto Piešťany) je zakázané pri zimnej údržbe mestských komunikácii používať soľ. Zjazdnosť komunikácii je možne udržiavať len pluhovaním a posýpať kamennou drťou alebo pieskom.