Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Detské ihrisko "Javorová" opäť otvorené

Dnes 23.07.2021 Služby mesta Piešťany v spolupráci s firmou KUPAS TRADE, s.r.o., ktorá zabezpečuje detské hracie prvky otvorili opravené detské ihrisko na sídlisku JUH. celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE

Dňa 27.-28. júla 2021 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná II. aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o uzavretí troch detských ihrísk

Služby mesta Piešťany ako správca detských ihrísk oznamujú občanom, že dňa 8.7.2021 na základe hlavných ročných kontrol detských ihrísk vykonaných oprávnenou osobou (č. opr. 0002/30/17/PLZ/OPR, reg.č. 0125-08/30/2014/PLZ)pristúpili k úplnému uzavretiu troch detských ihrísk. celý text

ostatné | 9. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

OKRES PIEŠŤANY JE OD 05. JÚLA 2021 ZELENÝ - STUPEŇ MONITORING

STUPEŇ MONITORING - PRAVIDLÁ: celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Služby mesta Piešťany si pripomínajú 20 rokov od svojho zriadenia

Mesto Piešťany prostredníctvom mestského zastupiteľstva mesta Piešťany zriadilo dňa 1. júla 2001 na dobu neurčitú príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany. Zriaďovaciu listinu podpísal vtedajší primátor mesta Ing. Juraj Csontos. celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM - REKONŠTRUKCIA DETSKÉHO IHRISKA

Oznamujeme rodičom a detičkám, že na detskom ihrisku na Javorovej ulici - sídlisko Juh, prebieha v týchto dňoch rekonštrukcia hracích prvkov. Rekonštrukcia bude trvať približne do konca júla. celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Zámer predať vyradený hnuteľný majetok Služieb mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany žiadajú prípadných záujemcov o kúpu vyradených parkovacích automatov PA 100P, aby najneskôr do 16.07.2021 do 15:00 hodiny doručili na sekretariát Služieb mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany zalepenú obálku s kontaktnými údajmi, poradovým číslom parkovacieho automatu celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE

Dňa 10.-11. júna 2021 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná I. aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany zverejňujú v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení svoj zámer prenajať majetok zverený do správy spôsobom, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o uzávierke miestnej komunikácie pred OC AUPARK - II. etapa

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že na základe povolenia Mesta Piešťany č. Dopr./4313/48/5/2021 bude v čase od 10.06.2021 do 20.6.2021 z dôvodu rekonštrukcie spomaľovacích pruhov úplne uzatvorená miestna komunikácia na Nitrianskej pred OC AUPARK celý text

ostatné | 9. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

PREDAJ LETNIČIEK

Služby mesta Piešťany opäť ponúkajú na predaj letničky. Predaj je možný od 09.06.2021 do 17.06.2021 v čase od 7:30 - 13:00 s obed. prestávkou 10:30 - 11:30. Výdajné miesto je na skleníkovom hospodárstve SMP - Vrbovská cesta 4862/33, informácie na tel. č.: 033/ 77 249 81, 0911 961 004. celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste

Vážení občania,
týmto Vám oznamujeme, že na cintoríne na Žilinskej ceste sa začala rekonštrukcia chodníka. Zhotoviteľom stavby je firma LT development s.r.o. celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o uzávierke miestnej komunikácie pred OC AUPARK - I. etapa

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že na základe povolenia Mesta Piešťany č. Dopr./4313/48/2021 bude v čase od 31.5.2021 do 10.6.2021 z dôvodu rekonštrukcie spomaľovacích pruhov úplne uzatvorená miestna komunikácia na Nitrianskej pred OC AUPARK celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

PARKOVANIE NA NÁM. SNP BUDE VO ŠTVRTOK OBMEDZENÉ

Vo štvrtok 20. mája 2021 sa na Námestí SNP bude natáčať hraný film. Z tohto dôvodu bude v tejto lokalite obmedzené parkovanie. celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA SA ZAČNE 3. MÁJA

Termín odobril Úrad verejného zdravotníctva SR. Podmienkou je aj to, aby sa nezhoršila pandemická situácia. Aktuálne sa realizuje príprava asistovaného sčítania v obciach, čo predstavuje najmä zriadenie kontaktných miest a vyškolenie asistentov. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM - zatvorenie prevádzok SMP počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že v dňoch 01.05.2021 (sobota) a 08.05.2021 (sobota) budú Zberný dvor, trhovisko Centrum, trhovisko Kocka a kvetinová predajňa (cintorín) v zmysle zákona zatvorené. celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Kvetinové záhony v meste

Vďaka pracovníkom SMP sú Piešťany aj túto jar opäť krásne rozkvitnuté. Kvetinové záhony sú v plnej kráse a mesto žiari pestrými farbami. V záhonoch nám v tomto období dominujú sýtymi farbami známe sirôtky, ktoré sú vysadené vo farbách Piešťan. celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

SPRAVME PRE ZEM GESTO, UPRACME SI MESTO

Deň Zeme si tradične pripomíname 22. apríla od roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Firma Empiria Piešťany darovala stromy na výsadbu

Vďaka firme Empiria Piešťany pribudne v uliciach mesta Piešťany 10 nových stromov. V dňoch 15.4. – 16.4. 2021 vysádzame tieto stromy. Vďaka darovaniu sa môžu z nových stromov tešiť v areáli materskej škôlky na Detvianskej ul., na Staničnej, Nálepkovej, Vážskej, Komenského a ul. 8. mája. celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Firma Eko spotreba obdarovala Služby mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany touto cestou ďakujú p. Jaroslavovi Rybárikovi a jeho firme Eko spotreba za 540 ks respirátorov FFP2, ktoré daroval zamestnancom SMP. Respirátory osobne vyzdvihli riaditeľka organizácie Ing. Hana Dupkaničová a vedúci strediska údržby Peter Fiala.

celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

PREDAJ LETNIČIEK

Služby mesta Piešťany od 12.04.2021 ponúkajú na predaj letničky.
Výdajné miesto je na skleníkovom hospodárstve SMP - Vrbovská cesta 4862/33, objednávky na tel. č.: 033/ 77 249 81, 0911 961 004.
celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že kvetinová predajňa na Bratislavskej ceste 104 (cintorín) bude otvorená /formou výdajného okienka/ aj v sobotu od 8,00 hod. do 13,00 hod. celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

SRDCE VĎAKY JE V NAŠOM MESTE

Mesto Piešťany sa v týchto dňoch zapája symbolicky do celosvetovej akcie VĎAKY nainštalovaním putujúceho symbolu poďakovania v tvare červeného svietiaceho srdca.
celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Vsypová lúčka

Nový spôsob pochovávania na Piešťanskom pohrebisku – Cintorín na Bratislavskej ceste. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM - zatvorenie Zberného dvora počas Veľkonočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 02.04.2021 /piatok/ do 05.04.2021 /pondelok/ bude Zberný dvor zatvorený.

celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

PREDAJ MUŠKÁTOV

Služby mesta Piešťany ponúkajú na predaj muškáty (vzpriamené). Predaj je možný od 22. 03. 2021 v čase od 8:00 - 11:00 hod. a od 12:00 - 13:30 hod. Výdajné miesto je na skleníkovom hospodárstve SMP – Vrbovská ulica 33, Piešťany. celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhláška ÚVZ SR

- vyhláškou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - zmeny platné od 3. marca 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123
z 28. februára 2021
k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

ŽIAĽ, AJ NA CINTORÍNE SA KRADNE...

Jedným z prejavov kultúry človeka je aj jeho správanie sa na cintoríne. Cintorín je miestom odpočinku zosnulých, kam chodíme, aby sme vzdali úctu na poslednej ceste, ale aj spomínali na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Zapálime sviečku, položíme kvietky a mlčky spomíname.

celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 25.02.2021 /štvrtok/ bude kancelária na cintoríne na Bratislavskej ceste z technických príčin do 13,00 hod. zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná