Menu
Služby
mesta Piešťany

Zmluvy

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 8. 2023

Kúpna zmluva

2-13-320-2023

10 100,00 EUR

Služby mesta Piešťany

Anton Beláň

16. 8. 2023

Kúpna zmluva

1-11-320-2023

30,00 EUR

Služby mesta Piešťany

Jakub Laštík

11. 8. 2023

Zmluva o dielo

1-12-320-2023

1 500,00 EUR

Mgr. Juraj Gorilák

Služby mesta Piešťany

26. 7. 2023

PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany č. 100-2023

PROTOKOL č. 100/2023

Neuvedené

Mesto Piesťany

Služby mesta Piešťany

7. 7. 2023

Servisná zmluva

1-9-200-2023

216,00 EUR

ANeT Slovakia, s.r.o.

Služby mesta Piešťany

30. 6. 2023

Zmluva o nájme stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení

2-10-330-2023

67,20 EUR

Služby mesta Piešťany

Tomáš Zelenay

30. 5. 2023

DODATOk č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023

Dodatok 2

Neuvedené

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO

Služby mesta Piešťany

15. 5. 2023

PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany č. 99/2023

PROTOKOL č. 99/2023

Neuvedené

Mesto Piešťany

Služby mesta Piešťany

15. 5. 2023

PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany č. 98/2023

PROTOKOL č. 98/2023

Neuvedené

Mesto Piešťany

Služby mesta Piešťany

15. 5. 2023

PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany č. 97/2023

PROTOKOL č. 97/2023

Neuvedené

Mesto Piešťany

Služby mesta Piešťany

15. 5. 2023

PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany č. 96/2023

PROTOKOL č. 96/2023

Neuvedené

Mesto Piešťany

Služby mesta Piešťany

15. 5. 2023

PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany

PROTOKOL č. 95/2023

Neuvedené

Mesto Piešťany

Služby mesta Piešťany

3. 5. 2023

Zmluva o nájme stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení

2-7-330-2023

134,40 EUR

Služby mesta Piešťany

Gina Erzsébet Németh-Krai

31. 3. 2023

Dohoda o skončení vzťahu založeného Zmluvou o nájme č. 2-3-340-2012

2-3-340-2012

Neuvedené

Služby mesta Piešťany

Jozef Pavlovič

31. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodotok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrin

Neuvedené

encare, s.r.o.

Služby mesta Piešťany

30. 3. 2023

DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023

č. 1

Neuvedené

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO

Služby mesta Piešťany

30. 3. 2023

DOHODA o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 995252 uzavretej 11.11.1999

995252

Neuvedené

Služby mesta Piešťany

Slovenská pošta, a.s.

20. 3. 2023

Darovacia zmluva

2-6-330-2023

Neuvedené

EL BRASERO s.r.o.

Služby mesta Piešťany

7. 3. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme

č. 2

Neuvedené

Služby mesta Piešťany

Martina Pavlovičová

28. 2. 2023

Zmluva o nájme stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamno-informačných zariadení

2-4-330-2023

100,80 EUR

Služby mesta Piešťany

Antonín Aleš

20. 2. 2023

Dohoda o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní

5-100-2023

Neuvedené

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Služby mesta Piešťany

17. 2. 2023

Dodatok č. 3 ku zmluve A/2920/12/2007

Dodatok č. 3

474,00 EUR

Ing. Ján Vlček - TOPSET, Stupava

Služby mesta Piešťany

1. 2. 2023

Dodatok ku Zmluve na odber a prepravu odpadov za účelom ekologického zhodnocovania a zneškodňovania

č. 2

Neuvedené

Služby mesta Piešťany

VYFAKO spol. s.r.o.

28. 12. 2022

Kolektívna zmluva 2023

2023

Neuvedené

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO

Služby mesta Piešťany

19. 12. 2022

Vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov

1-2-320-2023

Neuvedené

Marius Pedersen,a.s.,Trenčín

Služby mesta Piešťany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 276