Menu
Služby
mesta Piešťany

Výzvy a oznámenia

Dátum uzavretia Predmet Sťiahnuť
10.12.2015 Výzva na predloženie ponuky - Podtlakové čistenie uličných vpustí na komunikáciách mesta Piešťany, CPV 45232410-9 PDF
19.11.2015 Výzva na predloženie ponuky - Náradie, pracovné a hygienické potreby, CPV 181 00000-0 PDF
23.10.2015 Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany PDF
14.10.2015 Zápisnica o vyhodnotení ponúk, predmet obstarávania: Bezpečnostný kamerový systém - cintorín na Bratislavskej ceste 104 v Piešťanoch PDF
01.10.2015 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava výtlkov na MK v meste Piešťany PDF
30.09.2015 Výzva na predloženie ponuky Bezpečnostný kamerový systém - cintorín na ul. Bratislavská cesta 104, Piešťany, CPV 35120000, CPV 30210000, CPV 48461000, CPV 45310000 PDF
11.09.2015 Výzva na predloženie ponuky - „Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany „ na mestských komunikáciách I., II., III., IV triedy, CPV 45233141 – 9 PDF
26.02.2015 Výzva na predloženie ponuky - Dodanie traktorového návesu s hydraulickou rukou, CPV 165 00000-0 PDF
26.02.2015 Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov za účelom ich zhodnotenia v meste Piešťany PDF
11.02.2015 Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov za účelom ich zhodnotenia v meste Piešťany PDF
10.12.2014 Zápisnica o vyhodnotení ponúk, predmet obstarávania Nákup nového úžitkového motor. vozidla pre skleníkové hospodárstvo záhrada Kanada PDF
03.12.2014 Výzva na predloženie ponuky - Náradie, pracovné a hygienické potreby, CPV 181 00000-0 PDF
28.11.2014 Výzva na predloženie ponuky-Elektroinštalačný materiál pre potreby údržby, CPV31681410-0 PDF
28.11.2014 Výzva na predloženie ponuky-Nákup materiálu pre údržbu VO, CPV31681410-0 PDF
27.11.2014 Zápisnica o vyhodnotení ponúk, predmet obstarávania Kancelárske potreby, CPV 30192000-1 PDF
26.11.2014 Výzva na predloženie ponuky-Nákup nového užitkového vozidla pre skleníkové hospodárstvo v záhrade Kanada, CPV 34130000-7 PDF
24.11.2014 Zápisnica o vyhodnotení ponúk, predmet obstarávania Oprava plochých striech garáží B, C v areáli SMP, p. o. PDF
20.11.2014 Výzva na predloženie ponuky - Dopravné značky a príslušenstvo, CPV 34992200-9 PDF
20.11.2014 Výzva na predloženie ponuky - Nákup smetných nádob a ich súčastí, CPV 25243320-5 PDF
20.11.2014 Výzva na predloženie ponuky - Podtlakové čistenie uličných vpustí na komunikáciách mesta Piešťany, CPV 45232410-9 PDF
04.11.2014 Výzva na predloženie ponuky - Oprava plochých striech garáží B, C v areáli SMP, p. o., CPV 44112400-2 PDF
03.11.2014 Výzva na predloženie ponuky - Kancelárske potreby, CPV 30192000-1 PDF
27.10.2014 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk-Oprava miestnych komunikácií v meste Piešťany PDF
01.10.2014 Výzva na predloženie ponuky - Dodávka záhradníckych produktov PDF
19.08.2014 Výzva na predloženie ponuky - Dodávka predajných automatov s montážou PDF
27.03.2014 Oznámenie o zadaní zákazky - Oprava vysávača lístia LASKI VD 500 18P PDF
21.03.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Pracovné odevy pre Služby mesta Piešťany, p. o. PDF
21.03.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Pracovná obuv pre Služby mesta Piešťany, p. o. PDF
19.02.2014 Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO/oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk: Nákup zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku, otváranie časti ponúk "Kritériá" 25.02.2014 PDF
12.02.2014 Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO/oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk: Nákup zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku PDF
10.02.2014 Oznámenie o zadaní zákazky - Dodávka náhradných dielov na ISEKI SF 310 PDF
14.01.2014 Výzva na predloženie ponuky - Spracovanie organickej hmoty veľkokapacitným drvičom drevnej hmoty PDF
10.01.2014 Výzva na predloženie ponuky - Natieračské práce povrchu vozoviek v meste Piešťany PDF
10.01.2014 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany PDF
09.01.2014 Výzva na predloženie ponuky - Nákup maliarskych potrieb a spotrebného tovaru PDF
07.01.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup vodoinštalačného materiálu a náhr. dielov na opravu čerpadiel PDF
07.01.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup kancelárskych potrieb PDF
18.12.2013 Výzva na predloženie ponuky - oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Piešťany PDF
11.12.2013 Oznámenie o zadaní zákazky - Stavebné práce PDF
27.11.2013 Výzva na predloženie ponuky - Elektropotreby a príslušenstvo pre VO PDF
27.11.2013 Oznámenie o zadaní zákazky - Dodávka náhradných dielov a služieb na Ford Tranzit PDF
25.11.2013 Čistenie uličných vpustí a žľabov na komunikáciach mesta Piešťany PDF
25.11.2013 Nákup elektromateriálu PDF
25.11.2013 Nákup spotrebného tovaru, náradia a hygienických potrieb PDF
12.11.2013 Oznámenie o zadaní zákazky - úžitkové vozidlo PDF
08.11.2013 Oznámenie o zadaní zákazky, obuv so zabudovaným kovovým chráničom špičky PDF
30.10.2013 Obstaranie výsadbového materiálu PDF
30.10.2013 Oprava poškodenej svetelnej signalizácie PDF
29.10.2013 Oprava chladiaceho zariadenia na mobilnej ľadovej ploche podľa zistenej skutočnosti PDF
29.10.2013 Parkovacie automaty PA 100P PDF
12.08.2013 Preprava kamennej drte PDF
07.08.2013 Nákup kamennej drte PDF
13.11.2012 Univerzálny komunálny vysávač s bateriovým pohonom PDF
05.11.2012 Nákup kancelárskych potrieb PDF
25.10.2012 Nákup ochranných osobných pracovných pomôcok PDF
24.10.2012 Natieračské práce povrchu vozoviek PDF
28.09.2012 Úžitkové vozidlo s polievaciou a zimnou nadstavbou PDF
03.09.2012 Oznámenie o výsledku vyhodnoteia ponuky-podlimitná zakázka na predmet obstarávania "Úžitkové vozidlo s polievaciou a zmnou nadsavbou " PDF
30.08.2012 Dodávka elektrickej energie PDF
17.08.2012 Užitkové motorové vozidlo PDF
11.08.2012 Nákup ochranných osobných pomôcok PDF
25.07.2012 Úžitkové motorové vozidlo PDF
18.07.2012 Úžitkové vozidlo s polievaciou a zimnou nadstavbou PDF