Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Stredisko verejnej zelene                              Park

Hlavné činnosti strediska:

- údržba 112 ha zelených verejných plôch (kosenie, hrabanie lístia)

- údržba 8,97 ha vyhradenej zelene pohrebísk

- údržba 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany (výruby, odstraňovanie pňov, rezy stromov)

- údržba 5,27 km líniových živých plotov

- výsadba stromov 

- údržba a výsadba kríkov

- výsadba a údržba záhonov

- údržba detských pieskovísk

- údržba štrkových plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk

- polievanie výsadieb

- zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov

- Pasport zelene v meste Piešťany

Aktuálne informácie o vykovávaných prácach v meste nájdete aj Facebooku strediska verejnej zelene

 

 

 Kontakty

 

 
Meno, funkcia telefonický kontakt e-mail
Ing. Stanislav Verchola, vedúci strediska verejnej zelene 0911/845 807

verchola@sluzbymesta.sk    

Mgr. Janka Jezerská, majster 0911/243 973 jezerska@sluzbymesta.sk 
Martin Tekula, majster 0903/247 585 martin.tekula@sluzbymesta.sk 
Andrej Herman, majster 0904/866 421 herman@sluzbymesta.sk
Bc. Michaela Zábrodská, krajinná a záhradná architektka   zabrodska@sluzbymesta.sk