Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah


HARMONOGRAM - SCARAB ŠPZ: PN Z 062

 

PÁRNY TÝŽDEŇ                              NEPÁRNY TÝŽDEŇ


 STRED                      ÚSEK              STRED                ÚSEK

       1.                            A                        1.                     A

       2.                            B                        2.                     E

       3.                           C                        3.                     F

       4.                            D                       4.                     G

        5.                           H                       5.                     HSTRED MESTA

1.Kolonádny most, pešia zóna, Mestský úrad, Pod Párovcami

2.Kolonádny most, pešia zóna, Nitrianska, Teplická, Mojzesova, Hviezdoslavova

3.Kolonádny most, pešia zóna, Mestský úrad, Múzeum, hud.pavilón

4.Kolonádny most, pešia zóna, Mestský úrad, Pod Párovcami

5.Kolonádny most, pešia zóna, hud.pavilón, Teplická, Mestský úrad


ÚSEKY

A A.Hlinku, Staničná, Pentagon, Vodárenska

B Royova, Teplický+Pažický cintorín. 

C Krajinská, A.Dubčeka.

D A.Hlinku, Staničná+sídliská, Ovocná.

E A.Trajan, E.F.Scherrera, Poliklinika.

F Valová+sídlisko, Letná, sídlisko BODONA.

G JUH+sidlisko, N. Teslu + uličky.

H PARK chodníky


Aj u chodníkového zametacieho vozidla SCARAB sa počas jesene a po zime čas na zametanie jednotlivých úsekov sa predlžuje z 1 dňa  na 2 až 3 dni.


HARMONOGRAM - MAN KROLL ŠPZ: PN 628 AY


STRED MESTA

Nálepkova, Nitrianska, Rázusova, Winterova, Teplická, Bernolákova, Kukučínova, Poštová, Nám.SNP, Kollárova, Kalinčiakova, Royová, Nám.Slobody, Štúrova, Pod Párovcami(po Fándlyho), Štefánikova, Šafárikova.


ÚSEK č. 1
Chodník A.Trajan-Poliklinika, Konečná, Sibírska, Vysoká, Jozefská, Studená.

ÚSEK č. 2
Rekreačná, A.Trajan, M.Bela, E.F.Scherrera.

ÚSEK č. 3
Záhradná, Školská, Rastislavova, D.Tatarku, Chalúpkova, Matúškova, Hodžova, Kukorelliho.

ÚSEK č. 4
Sasinková, Palárikova, Potočná, Lipová, Komenského, Hlboká.

ÚSEK č. 5
Díčova, Hoštáky, Holubyho, Bottova, Považská, Úzka, Šindelárova, Mýtny Rad, Pod Párovcami(od Fándlyho po zberné stredisko), Fándlyho.

ÚSEK č. 6
Čkalovova, Jánošikova, Haluzického, Domkársky Rad, Bajzova, Bodona, Štefánikova II, Bodona-sídlisko, Nábr.I.Krasku(od žel.mosta po Povodie Váhu).

ÚSEK č. 7
Bellušova, Nábr.I.Krasku(od Povodia Váhu po Dom umenia), Stromová, Dom umenia.

ÚSEK č. 8
Tematínska, Čachtická, Košecká, Beckovská, Trenčianska, Budatínska, Strečianska, Súlovská, Hričovská, Lednická, Vršatecká, Likovská, Starohradská, Kajakárska, Veslárska, Jachtárska.

ÚSEK č. 9

K lodenici, Golfová, Kajakárska, Veslárska, Jachtárska.

ÚSEK č. 10
1/2 mestského parku.


Obdobný proces zametania jednotlivých úsekov ako pri harmonograme vozidla CANTER.


HARMONOGRAM - MITSUBISHI CANTER ŠPZ: PN 773 CX 


STRED MESTA

A.Hlinku I., II., Staničná, Želežničná stanica, Radlinského I., II., Mešťanská, Hollého, Sládkovičova, Vajanského, Kuzmányho.


ÚSEK č. 1
Vážska, Lúčna, Robotnícka, Skalná, Kopeckého, Južná, Panenská, Ružová,  A.Dubčeka, Krížna, Slnečná, Tichá, Jarná, Prístavná, Malá, Valašská.

ÚSEK č. 2
Dlhá, Brezová, Javorová, Gaštanová, 8.Mája.

ÚSEK č. 3
Vrbovská(pred koľajnicami), Urbánkova, Záborskeho, Mliekarenská, Cintorínska, Hospodárska, Mlynská, Nová, Dopravná.

ÚSEK č. 4
Mudroňova, A.Hlinku(účka), Mojmírová, Zavretý Kút, Hurbanova, Partizánska, Javorínska, Jesenského.

ÚSEK č. 5
Sadová, Agátová, Orviský Kút, Dubová, Vodárenská I., II., Detvianska, Topoľová,  Na Lehote, Pod náhonom.

ÚSEK č. 6
N.Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská(za koľajnicami), Brigádnická.

ÚSEK č. 7
Valová, Cyrila a Metoda, I.Stodolu, Sv.Štefana, Svätoplukova, Letná.

ÚSEK č. 8
Fínska, Heinolská, Helsinská, Jazerná, Lužná, Baltská, Veterná.

ÚSEK č. 9
2/2 mestského parku.


Počas jesene / lístie / a po zimnej údržbe MK / posypový materiál, kamenná drť /, sa pojazdová rýchlosť zametacieho vozidla pohybuje v priemere 2 - 3 km / hod., z tohto dôvodu sa zametanie jednotlivých úsekov harmonogramu posúva z 1 alebo 2 dní na počet 3 až 4 dní a niekedy kvôli niektorým občanom, ktorí si upratujú svoj dvor a neporiadok s lístim ukladajú na MK aj 5 dní!