Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Stredisko údržbyzametacie vozidlo

Hlavné činnosti strediska:

- údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

- údržba osvetlenia priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby

- údržba detských ihrísk

- údržba 983 kusov lavičiek v meste

- letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov v meste

- údržba zastávok mestskej hromadnej dopravy vrátene ich prístreškov

- údržba a vývoz  307 kusov odpadkových košov v meste Piešťany 

- údržba a vývoz 62 kusov odpadkových košov na psie exkrementy

- príležitostná a slávnostná vlajková výzdoba mesta

- údržba existujúceho zvislého dopravného značenia, mostov, lávok

  zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch

- čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa)

- prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely

 

Kontakty:

Meno, funkcia telefonický kontakt e-mail
Peter Fiala, vedúci strediska 0911/431 101  fiala@sluzbymesta.sk 
Jaroslav Kravárik, majster 0902/870 054 kravarik@sluzbymesta.sk
Miloš Haluza, majster, energetik 0902/899 068 haluza@sluzbymesta.sk