Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Kompostáreň                                                             

kompostáreň

Hlavné činnosti strediska:                                                                                                                                            

- recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných    procesov

- úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R11

- skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku

 

V Kompostárni mesta Piešťany je možné zbierať nasledovné druhy odpadov:                                                                                                                                                           

Katalóg. č.              Názov druhu odpadu                                           Kategória O    

20 01 38                     drevo iné ako uvedené v 20 01 37                                            

20 02 01                     biologicky rozložiteľný odpad                                                      

20 03 02                     odpad z trhovísk                                                                              

20 02 02                     zemina a kamenivo (čistá výkopová zemina)                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Prevádzková doba:

Deň OD - DO  
Pondelok 06,30 - 18,00  
Utorok 06,30 - 18,00  
Streda 06,30 - 18,00  
Štvrtok 06,30 - 18,00  
Piatok 06,30 - 18,00  
Sobota 08,00 - 13,00  

Prevádzka je počas prevádzkovej doby otvorená nepretržite.

 

Kontakty

Adresa prevádzky:
Žilinská 122
921 01 Piešťany

 

                                      

meno, funkcia

telefonický kontakt

e-mail

Ing. Branislav Gregorička

vedúci strediska

0903/ 036 897 gregoricka@sluzbymesta.sk

obsluha kompostárne

0902/ 211 418

valo@sluzbymesta.sk