Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Stredisko odpadového hospodárstva

 

Zberný dvor a Kompostáreň

Adresa prevádzky:
Žilinská 122
921 01 Piešťany

 

Hlavné činnosti stredísk:

Zberný dvor

- zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov mesta Piešťany               

- odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie prípadadne zneškodnenie oprávnenými spoločnosťami

Kompostáreň

- recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov.

- úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R11

- skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku

 

 

Prevádzková doba:

Deň OD - DO  
Pondelok 06,30 - 18,00  
Utorok 06,30 - 18,00  
Streda 06,30 - 18,00  
Štvrtok 06,30 - 18,00  
Piatok 06,30 - 18,00  
Sobota 08,00 - 13,00  

Prevádzka je počas prevádzkovej doby otvorená nepretržite.

 

Kontakty

meno, funkcia telefonický kontakt e-mail

Ing. Branislav Gregorička, vedúci strediska

 0903/ 036 897 gregoricka@sluzbymesta.sk

obsluha ZD

0902/ 264 764  

         obsluha kompostárne

0902/ 211 418 valo@sluzbymesta.sk