Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Stredisko pietnych služieb  Cintorín na Bratislavskej ceste v Piešťanoch

Hlavné činnosti strediska:

              -poskytuje cintorínske služby a pohrebné služby v zmysle Zákona o pohrebníctve:

Cintorínske služby:

- vykopanie hrobu a zasypanie hrobu

- vykonávanie exhumácie

- správa pohrebiska – vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidencia hrobových miest a platieb za hrobové miesta, prijímanie platieb za hrobové miesta, vyhotovovanie nájomných zmlúv a potvrdení o zaplatení s výstupom z registračnej pokladne

- plánovanie a vytyčovanie nových hrobových a urnových miest, zrušovanie hrobových miest

- údržba domov smútku, pohrebísk, ciest a chodníkov na pohrebiskách, inžinierskych sietí

- základná údržba vyhradenej zelene a mobiliáru na pohrebiskách

 

Pohrebné služby: 

- počiatočná starostlivosť o ľudské pozostatky

- úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy

- preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

- miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie

- vybavovanie a organizácia pohrebných obradov, vyhotovovanie smútočných oznámení, inkasovanie platieb

- vedenie evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami

 

 Vykonáva obchodnú činnosť súvisiacu s pohrebnými službami:

- predaj rakiev a smútočných potrieb

- predaj kvetov, kahancov a doplnkového tovaru

- výroba a predaj vencov a smútočných kytíc

- vyhotovovanie a predaj základov pod príslušenstvo hrobu

- úprava hrobu a jeho následná údržba

 

Kontakty

Adresa:
Ulica Bratislavská cesta č. 104
921 01 Piešťany

 

Meno, funkcia  telefonický kontakt  e-mail
 Jana Zvonárová, vedúca strediska  033/77 269 82, 0903/485 562  zvonarova@sluzbymesta.sk
Jana Gerhátová, referentka 033/77 269 82 gerhatova@sluzbymesta.sk

 

NON STOP prevozy zomrelých  - 0907/287 718, 0904/194 237

 

Otváracia doba pohrebísk:

Pohrebiská v meste Piešťany sú prístupné verejnosti:

  • v období od  01.04. –10.11.         od 6.30 – 21.00 hod.

  • v období od  11.11. – 31.03.        od 7.00 – 19.00 hod. 

 

Otváracie hodiny kvetinovej predajne

      Ponuku kytíc a smútočného tovaru si môžete pozrieť na facebooku Služby mesta Piešťany - kvetinová predajňa

Deň Denne OD - DO

Pondelok:

8,00 hod. -17,00 hod.

Utorok:

8,00 hod. -17,00 hod.

Streda:

8,00 hod. -17,00 hod.

Štvrtok:

8,00 hod. -17,00 hod.

Piatok:

8,00 hod. -17,00 hod.

Sobota:

8,00 hod. -13,00 hod.

Nedeľa:

Zatvorené

 

Stránkové hodiny Pohrebnej služby "Pieta Piešťany" a správy cintorína

Deň Dopoludnia Popoludní

Pondelok:

8,00 hod. - 11,00 hod.   

13,00 hod. - 15,00 hod.

Utorok:

8,00 hod. - 11,00 hod.

13,00 hod. - 15,00 hod.

Streda:

8,00 hod. - 11,00 hod.

13,00 hod. - 17,00 hod.

Štvrtok:

8,00 hod. - 11,00 hod.

13,00 hod. - 15,00 hod.

Piatok:

8,00 hod. - 11,00 hod.

13,00 hod. - 15,00 hod.

 

Užitočné dokumenty:

Cenník neregulovaných pohrebných a cintorínskych služieb tu ku stiahnutiu (491.06 kB)

Cenník regulovaných cien tovarov a služieb tu ku stiahnutiu (460.11 kB)

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby - "Pieta Piešťany"  SMP tu ku stiahnutiu (3.5 MB)

Virtuálny cintorín