Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Parkovanie v meste Piešťany

Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, t.j. v centrálnej zóne mesta, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je upravené vo  VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, znení VZN č. 6/2019 zo dňa 27.06.2019 a VZN 3/2020 zo dňa 02.09.2020 (ďalej len „VZN“).

 

PARKOVACIE  MIESTA  V  CENTRÁLNEJ  ZÓNE

 

Kedy treba platiť parkovné:          celoročne od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Výška parkovného:                        0,60 Eur / hod.                                              

Formy úhrady parkovného:           parkovací automat

                                                      parkovacia karta

 

PARKOVACIE  MIESTA  V  DOPRAVNE  EXPONOVANÝCH  LOKALITÁCH

 

Dopravne exponované lokality:      parkovisko na Rázusovej ulici

               parkovisko pri hoteli EDEN

               parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan

Kedy treba platiť parkovné:            celoročne od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Výška parkovného:                          2,- Eur / hod.                                     

Formy úhrady parkovného:             parkovací automat /nie parkovacia karta/

                                              

PARKOVISKO PRED FUTBALOVÝM ŠTADIÓNOM

 

Kedy treba platiť parkovné:            celoročne od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Výška parkovného:                          0,60 Eur / hod.                                              

Formy úhrady parkovného:             parkovací automat

                                                        parkovacia karta

 

PARKOVISKO  NÁLEPKOVA

 

Podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel kategórie M  kategórie N1na parkovisku s automatickým závorovým systémom na ulici Nálepkova upravuje VZN mesta Piešťany č. 2/2020 zo dňa 02.09.2020

 

Kedy treba platiť parkovné:           celoročne od 0:00 hod. do 24:00 hod. - NONSTOP

Výška parkovného:                        1,- Eur / hod.                                     

Formy úhrady parkovného:           automatická pokladňa na parkovisku         – hotovostne mincami – 0,10 Eur, 0,20 Eur, 0,50 Eur, 1,- Eur a 2-, Eur 

- hotovostne bankovkami  - 5,- Eur, 10,- Eur a 20,- Eur

- bezkontaktnou platobnou kartou (mastercard, Visa)

- mobilom, hodinkami a pod., ktoré pracujú s aplikáciou platba mobil.

 

             parkovacia karta                                        - ročná, týždennáprvé dve hodiny denne, jednorazovo (t.j.  

                                                                                 nie súčtom  prípadných kratších časových úsekov),

- obyvateľ zóny - obyvateľ s trvalým bydliskom v zóne dopravného

obmedzenia a plateného parkovania na ulici – ulica Nálepkova

v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna - Winterova, Pribinova,

Námestie Slobody, Nitrianska, E. Suchoňa) -  bezodplatne 24 hodín

denne