Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

PREČO SA V MESTE ODSTRAŇUJÚ NIEKTORÉ DETSKÉ IHRISKÁ?

Typ: ostatné
Bezpečnosť detských ihrísk sa od začiatku roka 2020 musí zvýšiť.
V zmysle nového parlamentom schváleného zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2020, je za bezpečnosť prvkov detského ihriska zodpovedný vlastník pozemku, na ktorom sa zariadenie nachádza. V prípade detských ihrísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách a spadajúcich pod správu mesta je to Mesto Piešťany. Vlastník detského ihriska je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto nového zákona do 31. decembra 2021.

Preto radnica prostredníctvom Služieb mesta Piešťany pristúpila k reorganizácii detských ihrísk, ktorej súčasťou je i odstraňovanie nevyhovujúcich komponentov na ihriskách. Odstraňované ihriská alebo hracie prvky sú najmä také, ktoré nie sú zahrnuté v schválenej koncepcii detských ihrísk, sú neatraktívne pre súčasnú generáciu, sú nerovnomerne rozložené v rámci mesta, fyzicky i morálne dožili (najmä drevené prvky, pohyblivé prvky). Pri väčšine týchto ihrísk sa jedná o odstránenie jedného alebo dvoch prvkov ihriska. Ide o kovové prvky z 80-tych rokov alebo drevené prvky, ktoré majú 15 a viac rokov.

V súčasnosti je sedem detských ihrísk (komponentov) nachádzajúcich sa v meste, ktoré je potrebné odstrániť. Pri väčšine z nich sa jedná o odstránenie jedného alebo dvoch komponentov, ktorých stav je na prevádzku nevhodný (chýba dopadová plocha) alebo je pri ich používaní ohrozená bezpečnosť detí (blízkosť betónových múrikov, parkujúcich áut). S odstraňovaním prvkov sa začne v najbližších dňoch (od 28. kalendárneho týždňa) a týka sa to ihrísk nachádzajúcich sa v lokalitách: sídlisko pri Váhu, sídlisko Adam Trajan, Javorová ulica, Krajinská/Jozefská ulica, Vodárenská ulica, sídlisko Pentagon.

Odstraňované preliezačky alebo hojdačky majú v blízkom okolí nové alebo staršie detské ihrisko, ktoré bude plniť pre danú lokalitu funkciu centrálneho ihriska.

Vďaka novému zákonu by sa malo zabrániť menším aj fatálnym úrazom. Za neskontrolované ihriská a za nedodržanie základných povinností vlastníka ihriska môžu dostať majitelia aj niekoľkotisícovú pokutu.

Do konca roku 2021 musí Mesto Piešťany zosúladiť detské ihriská s platnou legislatívou a ich obnovou  chce zabezpečiť i modernizáciu a atraktivitu hracích prvkov pre deti.

 

Detské ihrisko 1Destské ihrisko 2Deztské ihrisko 3

Vyradené detské ihriská.doc (2.04 MB)

 


Príloha

Vytvorené: 2. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2020 12:57
Autor: Správce Webu