Menu
Služby
mesta Piešťany

Mrazové trhliny na stromoch v mestskom parku

Mrazové trhliny na niektorých listnatých stromoch v mestskom parku objavili pracovníci Služieb mesta Piešťany (ďalej SMP) zo strediska verejnej zelene v mesiaci január 2017. Mrazové trhliny vznikli za veľmi nízkych teplôt následkom väčšieho obvodového napätia v kmeni. Spoludôvodom ich vzniku bola i voda v dutinách a defektoch stromov.

Vo všeobecnosti mrazová trhlina začína nízko nad zemou a pokračuje vertikálne až ku korune dreviny. Môže prenikať drevom až ku dreni. Mrazová trhlina je vada, porušuje celistvosť dreva, znižuje jeho mechanické vlastnosti, je vstupnou bránou pre huby a patogény. Plytšie poškodenia sa môžu zaceliť, ale tie, ktoré prenikajú do stredu kmeňa predstavujú vážny problém a ohrozujú majetok, zdravie a životy.

Vizuálne hodnotenie siedmich stromov v mestskom parku s čerstvými mrazovými trhlinami boli uskutočnené v januári a februári 2017 z pohľadu prevádzkovej bezpečnosti odbornými pracovníkmi z SMP v spolupráci s pracovníkom mestského úradu. Niektoré z nájdených prasklín boli do hĺbky 15 – 20 cm. Dva z týchto stromov sa museli v dôsledku nebezpečenstva zrútenia preventívne odstrániť. Išlo o dreviny druhu Aesculus hyppocastanum – pagaštan konský. Ostatné budú pozorované a defekty pravidelne vyhodnocované pracovníkmi SMP.

 

Zápis z obhliadky a hodnotenia drevín arboristom SMP:

Zdravotný stav

Hodnotené stromy sú vo fáze rezignácie. V predošlých rokoch bola z dôvodu ošetrenia dreviny odstránená primárna koruna a vytvorila sa sekundárna koruna. Tá je v súčasnosti presychajúca až do  90 % objemu koruny, s rozsiahlymi hnilobnými dutinami s rozkladajúcim drevom na báze a vo vetvení koruny. Defekty sú spôsobené drevokaznými hubami po hlavovom reze v predošlom období, rozpadnuté tlakové vetvenie, zasahujúce do kmeňa prejavujúce sa trhlinami kmeňa od korunného vetvenia až k báze kmeňa s hnilobným procesom a bakteriálnym výtokom. Kmene s hlbokými široko otvorenými vertikálnymi trhlinami od bázy kmeňa až po sekundárnu korunu, spôsobené zamrznutím zatekajúcej vody z rán po odstránení primárnej koruny stromov, s hnilobným rozkladom dreva patogénnymi organizmami s bakteriálnym výtokom, zasahujúce do belového a jadrového dreva – do stredu kmeňa. Mrazové trhliny sú špirálovité, jednostranné, obojstranné v obvode stabilizačných partií kmeňa, s  hnilobnými dutinami.

 

Manažment rizík

Cieľom dopadu pri deštrukcii celého stromu alebo jeho časti sú: verejne prístupná trávnatá plocha, chodníky pre peších a cyklotrasy v parku, parkové lavičky, prístupová miestna komunikácia k športovému areálu, vozidlá prechádzajúce po prístupovej komunikácii, súkromný majetok priľahlej nehnuteľnosti.

 

Výrub

Výrub z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti – statické pomery – mechanické zlyhanie - praskliny v kmeňoch - rozpadnuté sekundárne vetvenia sekundárnych korún – vysoké riziko náhleho zlyhania korún a celých stromov – nestabilné – ohrozujúce.

Mrazové trhliny
 

Mrazové trhliny

Mrazové trhliny

 

 

 

Dátum vloženia: 10. 2. 2017 9:13
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 2. 2017 9:23
Autor: Správce Webu