Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Trhoviská

    Služby mesta Piešťany sú správcom trhoviska CENTRUM a správcom trhoviska KOCKA. Trhovisko CENTRUM a trhovisko KOCKA sú nekryté priestranstvá trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov. Súčasťou oboch trhovísk sú zastrešené predajné stánky zelenej farby s celoročnou prevádzkou, ktoré prenajímame predávajcim za poplatky určené všeobecné záväznými nariadeniami mesta Piešťany.

 

Trovisko centrum

Trhovisko CENTRUM

    Na trhovisku CENTRUM je zakázané predávať spotrebný tovar a vlastné použité výrobky, poskytovať služby a predávať ambulantným spôsobom.

     Predávať výrobky na trhovisku CENTRUM na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany môžu len:

- fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov,

- fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny

 

Prenájom predajných stánkov na trhovisku CENTRUM

     Poplatky za predajné stánky sú určené vo VZN mesta Piešťany č. 5/2014 Trhový poriadok - Trhovisko CENTRUM nasledovne:

1., Denný poplatok za jeden predajný stánok:

a) od 0,50 EUR do 7,00 EUR       poľnohospodárske prebytky (cenu stanoví správca trhoviska CENTRUM na základe množstva a sortimentu predávaného tovaru),

b) 7,00 EUR                                   ostatný sortiment výrobkov.

2., Mesačný poplatok za jeden predajný stánok:

a) poľnohospodárske prebytky (pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov je možný maximálne jeden mesačný poplatok v kalendárnom roku)
    -   83,00 EUR

b) predaj na základe osvedčenia o evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka a na základe oprávnenia na podnikanie
    - 100,00 EUR       (pondelok – nedeľa)
    -   83,00 EUR       (utorok – nedeľa), (pondelok – sobota), resp. 6 dní do týždňa
    -   67,00 EUR       (utorok – sobota), resp. 5 dní do týždňa
    -   35,00 EUR       (nedeľa)

c) predaj v mesiacoch január a február
    -   50,00 EUR

 

Prevádzkový čas trhoviska CENTRUM

     Prevádzkový čas trhoviska je nasledovný:                   pondelok - piatok      7,00 hod. - 17,00 hod.

                                                                                                  sobota - nedeľa         7,00 hod. - 12,00 hod.

 

Verejné toalety na trhovisku CENTRUM

     Prevádzkový čas verejných toaliet je nasledovný:     pondelok - piatok        6,00 hod. - 17,00 hod.

                                                                                                 sobota                          6,00 hod. - 13,30 hod.

                                                                                           nedeľa                           zatvorené

    

     Poplatky za použitie toaliet:     kabínka 0,35 EUR

                                                           pisoár  0,20 EUR

 

Trhovisko KOCKA

    Na trhovisku KOCKA je zakázané poskytovať služby a predávať ambulantným spôsobom.

     Predávať výrobky na trhovisku KOCKA na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany môžu len:

- fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov,

- fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny

- fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 

Prenájom predajných stánkov na trhovisku KOCKA

     Poplatky za predajné stánky sú určené vo VZN mesta Piešťany č. 6/2014 Trhový poriadok - Trhovisko KOCKA nasledovne:

1., Denný poplatok za jeden predajný stánok:

a) od 0,40 EUR do 3,50 EUR       poľnohospodárske prebytky, vlastné použité výrobky (cenu stanoví správca trhoviska KOCKA na základe množstva a sortimentu                                 predávaného tovaru)

b) 7,00 EUR                                   ostatný sortiment výrobkov

2., Mesačný poplatok za jeden predajný stánok:

a) poľnohospodárske prebytky (pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov je možný maximálne jeden mesačný poplatok v kalendárnom roku), vlastné použité výrobky,

    - 67,00 EUR

b) predaj na základe osvedčenia o evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka a na základe oprávnenia na podnikanie
    - 83,00 EUR                                ovocie a zelenina
    - 67,00 EUR                                ostatný sortiment

c) predaj v mesiacoch január a február
    - 35,00 EUR

 

Prevádzkový čas trhoviska KOCKA  

     Prevádzkový čas trhoviska je nasledovný:   pondelok - piatok      7,00 hod. - 17,00 hod.

                                                                                  sobota - nedeľa         7,00 hod. - 12,00 hod.

 

 

Kontakty:

 

 Meno, funkcia telefonický kontakt e-mail
Miroslav Papay, vedúci strediska 0911/767 326 papay@sluzbymesta.sk 
Andrej Grznár, majster strediska 033/79 141 26, 0903/256 799 grznar@sluzbymesta.sk