Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Cenníky služieb

Služby mesta Piešťany          
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany        
           
Cenník neregulovaných služieb poskytovaných organizáciou        
Riaditeľka príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov určuje ceny za výkony,  
ktoré príspevková organizácia poskytuje druhým osobám odplatne a nie sú regulované všeobecne platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike,  
alebo Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Piešťany takto:        
           
Názov Výkon Cena v € bez DPH DPH Cena v € s DPH  
Zametanie vozidlom:  
MAN - KROLL práca s likvidáciou odpadu v €/hod. 100,00 20% 120,00  
           bez likvidácie odpadu v €/hod. 83,00 20% 99,60  
prepravné v €/km 1,20 20% 1,44  
Mitsubitshi práca s likvidáciou odpadu v €/hod. 80,00 20% 96,00  
           bez likvidácie odpadu v €/hod. 65,00 20% 78,00  
prepravné v €/km 1,10 20% 1,42  
SCARAB práca s likvidáciou odpadu v €/hod. 70,00 20% 84,00  
           bez likvidácie odpadu v €/hod. 57,00 20% 68,40  
prepravné v €/km 1,00 20% 1,20  
Práce s plošinou  práca aj s obsluhou v €/hod. 30,00 20% 31,87  
prepravné v €/km 1,100 20% 1,314  
Pódium montáž, demontáž v meste 120,00 20% 144,00  
dovoz a odvoz v meste, manipulácia 70,00 20% 84,00  
prenájom v €/deň 35,00 20% 42,00  
Stánky dovoz a odvoz v meste 20,00 20% 24,00  
  prenájom v €/deň 50,00 20% 60,00  
Multikára - preprava tovaru prepravné v €/km 1,00 20% 1,20  
Odborné práce  mechanik v €/hod 8,30 20% 9,96  
Prenájom stĺpov VO menej ako 10 ks /cena za 1 ks/ 0,56 20% 0,67  
(ceny za jeden deň) od 10 ks do 20 ks /cena za 1 ks/ 0,42 20% 0,50  
viac ako 20 ks /cena za 1 ks/ 0,28 20% 0,34  
Prenájom mantinelov  do 10 m² za deň a m² 0,50 20% 0,60  
na mobilnej ľadovej ploche nad 10 m² za deň a m² 0,40 20% 0,48  
           
           
Prenájom oplotenia kontajner.stanovíšť do 10 m² za deň a m² 0,45 20% 0,54  
pre účely nízkorozpočtovej reklamy nad 10 m² za deň a m² 0,35 20% 0,42  
Dodávkové vozidlo Ford Tranzit prepravné v €/km 0,336 20% 0,403  
Traktor s prídavným zariadením práca v €/hod /nakládka, vykládka/ 19,72 20% 23,66  
prepravné v €/motohodinu/ 10,00 20% 12,00  
Remeselné a pomocné práce remeselné práce v €/hod 7,97 20% 9,56  
Záhradnícke práce okopávanie, pletie, hrabanie v €/hod./pracovník 10,00 20% 12,00  
krovinorez, plotostrih, strihanie krov, vysádzanie v €/hod./pracovník 12,00 20% 14,40  
orez stromov, výrub stromov v €/hod./pracovník 15,00 20% 18,00  
kosenie, zber + odvoz /výška trávy do 15 cm/ v € /m² 0,20 20% 0,24  
kosenie, zber + odvoz /výška trávy nad 15 cm/ v € /m² 0,25 20% 0,30  
mulčovanie /výška trávy do 15 cm/ v €/m² 0,12 20% 0,14  
mulčovanie /výška trávy nad 15 cm/ v €/m² 0,18 20% 0,22  
bubnová kosačka /riadkovanie bez odvozu/ v €/m² 0,10 20% 0,12  
mulčovanie /svah do 45°, ruderálny porast/ v €/m² 0,30 20% 0,36  
Príplatok za prácu v Po - Pia, práce v čase od 14:00 - 22:00 v €/hod./pracovník 2,50 20% 3,00  
v So, v €/hod./pracovník 5,00 20% 6,00  
v Ne, v €/hod./pracovník 10,00 20% 12,00  
Drvenie biodpadu Zago Ecogreen 13 + traktor + 2 pracovníci v €/motohodina 100,00 20% 120,00  
Štiepkovanie bioodpadu Negri 280 + 1 pracovník - obsluha štiepkovača v €/motohod/ 40,00 20% 48,00  
Likvidácia bioodpadu likvidácia 1 t boodpadu   35,00 20% 42,00  
Práca nakladačom čelný nakladač Merlo v €/motohodina  30,00 20% 36,00  
(pri rozsiahlejších zákazkách sa cena stanovuje dohodou)  
Traktor  pluhovanie €/hod 23,90 20% 28,68  
prepravné v €/motohodinu/ 10,00 20% 12,00  
Verejné WC muži-pisoár €/os 0,17 20% 0,20  
muži kabínka €/os 0,29 20% 0,35  
ženy €/os 0,29 20% 0,35  
Prenájom priestorov prenájom za účelom predaja tovaru na 1 deň vrátane energií 95,00   95,00  
  (bývalá jedáleň)        
           
           
           
LIAZ - polievacie vozidlo práca /nakládka, vykládka/ 24,00 20% 28,80  
  prepravné v €/km 1,20 20% 1,44  
  voda/m3 0,80 20% 0,96  
           
Ostatné odborné práce ako je zváranie, mechanika, kúrenárske práce, vodoinštalačné práce, práce v oblasti elektro, klimatizácie, bleskozvodov, murárske, 
maliarske práce, revízie elektro, bleskozvody, opravy výťahov, kuchynských zariadení, zámočnícke práce, pretláčanie potrubia sú stanovené a faktúrované 
podľa cenníka "Cenkros".           
           
Platnosť: od 27.04. 2016          
    Ing. Hana Dupkaničová v.r.    
         riaditeľka organizácie