Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Parkoviská

Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, t.j. v centrálnej zóne mesta, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je spoplatnené v zmysle VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011 a znení VZN č. 6/2019 zo dňa 27.06.2019 (ďalej len „VZN“) v čase:

- parkovacie miesta v centrálnej zóne mesta od 7.00 hod. do 19.00 hod. počas celého roka (t. j. vrátane soboty a nedele),

- parkovisko na Nálepkovej ulici (veľké parkovisko pri Perle) od 7.00 hod. do 21.00 hod.  počas celého roka,

- parkovisko pred futbalovým štadiónom od 7.00 hod. do 15.30 hod. počas celého roka (od 1.11.2019)

                                                                                                            

Výška úhrady za státie motorového vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania je určená VZN nasledovne:

 

  • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod. /platí všade okrem parkoviska Nálepkova a dopravne exponovaných lokalít/.

Platbu možno vykonať použitím parkovacieho automatu a tiež prostredníctvom neprenosnej parkovacej karty.

 

  • Jednotná sadzba za parkovanie v dopravne exponovaných lokalitách 2,00 EUR/hod. a 2,00 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu /dopravne exponované lokality sú parkovisko na Rázusovej ulici, parkovisko pri hoteli EDEN, parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan/.

Platbu možno vykonať výlučne použitím parkovacieho automatu, parkovacie karty  nemožno využiť.

 

  • Jednotná sadzba za parkovanie na parkovisku Nálepkova 1,00 EUR/hod.

Platbu možno vykonať výlučne u pracovníka u závorového systému. Na parkovisku Nálepkova nie je možné parkovať s platnou parkovacou kartou,    s výnimkou soboty a nedele a s výnimkou parkovacej karty obyvateľa zóny, t.j. obyvateľa s trvalým bydliskom na ulici Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska.

 

Parkovisko

 

Parkovacie karty

Neprenosná parkovacia karta umožňuje stáť na voľnom parkovacom mieste len vozidlu, ktorého evidenčné číslo je na tejto karte uvedené.

 

Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany v hodnote 50,- EUR

- Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany - na stiahnutie

 

Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch v hodnote 70,- EUR

- Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre PO, FO podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch - na stiahnutie

 

Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania v hodnote 50,- EUR

- Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľov zóny - na stiahnutie

 

Parkovacia karty týždenná v hodnote 12,- EUR

- Žiadosť o vydanie týždennej parkovacej karty - na stiahnutie

 

Predaj parkovacích kariet prebieha na Valovej 44 v Piešťanoch v nasledovných hodinách:

Pondelok   7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.

Streda        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 17:00 hod.

Piatok        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.


 

Kontakty:

 

 Meno, funkcia telefonický kontakt e-mail
Andrej Grznár, majster 033/79 141 26, 0903/256 799 grznar@sluzbymesta.sk