Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Parkoviská

     Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, t.j. v centrálnej zóne mesta, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je spoplatnené v zmysle VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 v čase:

- od 7.00 hod. do 19.00 hod. počas celého roka, vrátane soboty a nedele, 
- parkovisko na Nálepkovej ulici (veľké parkovisko pri Perle) v období od 16.09. do 31.05. od 7.00 hod. do 19.00 hod.
                                                                                                             v období od 01.06. do 15.09. od 7.00 hod. do 21.00 hod.
 
     Výška úhrady za státie motorového vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania je určená vyššie uvedeným VZN mesta Piešťany č. 8/2008 nasledovne:

- jednotná sadzba za parkovanie -                                                                           0,50 EUR/hod.                                                                                                                      Platbu možno vykonať prostredníctvom parkovacieho automatu, a to v prípadoch parkovania na parkovacích miestach na miestnych komunikáciách v centrálnej zóne mesta, alebo u pracovníka u závorového systému v prípade parkovania na parkovisku na Nálepkovej ulici. Taktiež možno úhradu za parkovanie realizovať prostredníctvom neprenosnej parkovacej karty.

- sadzba za parkovanie na Rázusovej ulici a na parkovisku pri Hoteli EDEN - 0,50 EUR/30 min. (minimálna sadzba)                                                                                                                                 1,00 EUR/za každých ďalších aj začatých 30 min.                

Platbu možno vykonať výlučne použitím parkovacieho automatu, nepresnosnú parkovaciu kartu  na parkovanie na Rázusovej ulici a na parkovisku pri Hoteli EDEN nemožno využiť.
 
- sadzba za parkovanie autobusov na parkovisku na Nálepkovej ulici -           2,00 EUR/hod. (minmálna sadzba)
                                                                                                                                        2,00 EUR/za každú ďalšiu začatú hodinu
Platbu možno realizovať výlučne u pracovníka závorového systému v prípade parkovania na parkovisku na Nálepkovej ulici.
 

Parkovisko

 

Parkovacie karty

Neprenosná parkovacia karta umožňuje stáť na voľnom parkovacom mieste len vozidlu, ktorého evidenčné číslo je na tejto karte uvedené.

 

Predaj parkovacích kariet prebieha na Valovej 44 v Piešťanoch v nasledovných hodinách:

Pondelok   7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.

Streda        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 17:00 hod.

Piatok        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.

 

Ceny parkovacích kariet :

- neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa mesta Piešťany             25,00 EUR
          (pre občana s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Piešťany)
- neprenosná parkovacia karta ročná                                                                   35,00 EUR
          (pre fyzickú osobu s pracovným pomerom na území mesta Piešťany, fyzickú osobu - podnikateľa a právnickú osobu so sídlom podnikania na území mesta        Piešťany )
-  neprenosná parkovacia karta týždenná                                                              6,00 EUR

 

Doklady potrebné na vydanie neprenosnej parkovacej karty:

- doklad o trvalom (prechodnom) pobyte na území mesta Piešťany

- doklad o pracovnom pomere, resp. sídle podnikania na území mesta Piešťany

- technický preukaz od motorového vozidla

 

Kontakty:

 

 Meno, funkcia telefonický kontakt e-mail
Radovan Cifra, majster 033/77 291 88, 0903/256 799 cifra@sluzbymesta.sk