Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Parkoviská

     Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, t.j. v centrálnej zóne mesta, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je spoplatnené v zmysle VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 v čase:

- od 7.00 hod. do 19.00 hod. počas celého roka, vrátane soboty a nedele, 
- parkovisko na Nálepkovej ulici (veľké parkovisko pri Perle) v období od 16.09. do 31.05. od 7.00 hod. do 19.00 hod.
                                                                                                             v období od 01.06. do 15.09. od 7.00 hod. do 21.00 hod.
 
     Výška úhrady za státie motorového vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania je určená vyššie uvedeným VZN mesta Piešťany č. 8/2008 nasledovne:

- jednotná sadzba za parkovanie -                                                                           0,50 EUR/hod.                                                                                                                      Platbu možno vykonať prostredníctvom parkovacieho automatu, a to v prípadoch parkovania na parkovacích miestach na miestnych komunikáciách v centrálnej zóne mesta, alebo u pracovníka u závorového systému v prípade parkovania na parkovisku na Nálepkovej ulici. Taktiež možno úhradu za parkovanie realizovať prostredníctvom neprenosnej parkovacej karty.

- sadzba za parkovanie na Rázusovej ulici a na parkovisku pri Hoteli EDEN - 0,50 EUR/30 min. (minimálna sadzba)                                                                                                                                 1,00 EUR/za každých ďalších aj začatých 30 min.                

Platbu možno vykonať výlučne použitím parkovacieho automatu, nepresnosnú parkovaciu kartu  na parkovanie na Rázusovej ulici a na parkovisku pri Hoteli EDEN nemožno využiť.
 
- sadzba za parkovanie autobusov na parkovisku na Nálepkovej ulici -           2,00 EUR/hod. (minmálna sadzba)
                                                                                                                                        2,00 EUR/za každú ďalšiu začatú hodinu
Platbu možno realizovať výlučne u pracovníka závorového systému v prípade parkovania na parkovisku na Nálepkovej ulici.
 

Parkovisko

 

Parkovacie karty

Neprenosná parkovacia karta umožňuje stáť na voľnom parkovacom mieste len vozidlu, ktorého evidenčné číslo je na tejto karte uvedené.

 

Predaj parkovacích kariet prebieha na Valovej 44 v Piešťanoch v nasledovných hodinách:

Pondelok   7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.

Streda        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 17:00 hod.

Piatok        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.

 

Ceny parkovacích kariet :

- neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa mesta Piešťany             25,00 EUR
          (obyvateľ s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Piešťany)
- neprenosná parkovacia karta ročná                                                                   35,00 EUR
          (každý obyvateľ, fyzická alebo právnická osoba s pracovným pomerom alebo prevádzkarňou, expozitúrou, pobočkou sa území mesta)
-  neprenosná parkovacia karta týždenná                                                              6,00 EUR

 

Doklady potrebné na vydanie neprenosnej parkovacej karty (doložiť fotokópie k žiadosti):

- doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte na území mesta Piešťany

- doklad o pracovnom pomere, resp. sídle prevádzkarne, expozitúry, pobočky na území mesta Piešťany

- potvrdenie od zamestnávateľa, nájomná zmluva a pod.

- technický preukaz od motorového vozidla

 

Žiadosť o vydanie parkovacej karty - na stiahnutie

 

 

Kontakty:

 

 Meno, funkcia telefonický kontakt e-mail
Andrej Grznár, majster 033/79 141 26, 0903/256 799 grznar@sluzbymesta.sk