Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

 

Parkovanie v meste

Parkovacie miesta a parkovisko pred futbalovým štadiónom

Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, t.j. v centrálnej zóne mesta, vymedzenej miestnymi komunikáciami, je spoplatnené v zmysle VZN mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, znení VZN č. 6/2019 zo dňa 27.06.2019 a VZN 3/2020 zo dňa 02.09.2020 (ďalej len „VZN“) v čase:

- parkovacie miesta v centrálnej zóne mesta od 7.00 hod. do 19.00 hod. počas celého roka (t. j. vrátane soboty a nedele),

- parkovisko pred futbalovým štadiónom od 7.00 hod. do 15.30 hod. počas celého roka (t.j. vrátane soboty a nedele).

                                                                                                 

Výška úhrady za státie motorového vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania je určená VZN nasledovne:

 

  • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod. /platí všade okrem parkoviska Nálepkova a dopravne exponovaných lokalít/.

Platbu možno vykonať použitím parkovacieho automatu a tiež prostredníctvom neprenosnej parkovacej karty.

  • Jednotná sadzba za parkovanie v dopravne exponovaných lokalitách 2,00 EUR/hod. a 2,00 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu /dopravne exponované lokality sú parkovisko na Rázusovej ulici, parkovisko pri hoteli EDEN, parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan/.

Platbu možno vykonať výlučne použitím parkovacieho automatu, parkovacie karty v dopravne exponovaných lokalitách NEPLATIA!!!

 

Parkovisko Nálepkova

Podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel kategórie M  kategórie N1na parkovisku s automatickým závorovým systémom na ulici Nálepkova upravuje VZN mesta Piešťany č. 2/2020 zo dňa 02.09.2020

  • Parkovanie na parkovisku Nálepkova je spoplatnené v čase od 0:00 hod. do 24:00 hod., t.j. NONSTOP
  • Jednotná sadzba za parkovanie na parkovisku Nálepkova 1,00 EUR/hod.

 

Platbu možno vykonať  v automatickej pokladni nachádzajúcej sa na parkovisku buď v hotovosti mincami – 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1,- EUR a 2,- EUR alebo bankovkami v hodnote 5,- EUR, 10,- EUR a 20,- EUR alebo bezkontaktnou platobnou kartou (mastercard, Visa), prípadne mobilom, hodinkami a pod., ktoré pracujú s aplikáciou platba mobil.

Držiteľ ročnej a týždennej neprenosnej parkovacej karty  za prvé dve (2) hodiny dočasného parkovania vozidla na parkovisku, ktoré sú určené jednorazovo (t.j. nie súčtom prípadných kratších časových úsekov), neplatí!!

Držiteľ parkovacej karty obyvateľa zóny (obyvateľ s trvalým bydliskom v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na ulici – ulica Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna - Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska, E. Suchoňa) je oprávnený parkovať na parkovisku Nálepkova bezodplatne 24 hodín denne.

 

Parkovisko

 

Parkovacie karty

Neprenosná parkovacia karta umožňuje stáť na voľnom parkovacom mieste len vozidlu, ktorého evidenčné číslo je na tejto karte uvedené.

 

Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany v hodnote 50,- EUR

- Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany - na stiahnutie

 

Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch v hodnote 70,- EUR

- Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre PO, FO podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch - na stiahnutie

 

Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania v hodnote 50,- EUR

- Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľov zóny - na stiahnutie

 

Parkovacia karty týždenná v hodnote 12,- EUR

- Žiadosť o vydanie týždennej parkovacej karty - na stiahnutie

 

Žiadosť o vydanie neprenosnej čipovej RFID karty

 

Predaj parkovacích kariet prebieha na Valovej 44 v Piešťanoch v nasledovných hodinách:

Pondelok   7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.

Streda        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 17:00 hod.

Piatok        7:30 hod.  - 11:30 hod.       12:30 hod.  - 15:00 hod.


 

Kontakty:

 

 Meno, funkcia telefonický kontakt e-mail
Andrej Grznár, majster 033/79 141 26, 0903/256 799 grznar@sluzbymesta.sk