Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

UPOZORNENIE PRE OBČANOV - ZMENA VZN - PARKOVANIE

Typ: ostatné
Služby mesta Piešťany ako správca parkovísk v súvislosti so zmenou VZN mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania v meste Piešťany upozorňujú občanov, že od 1. 8. 2019 dôjde k nasledovným zmenám v parkovaní v meste:

 

 • Parkovisko Nálepkova bude spoplatnené v čase od 07:00 hod. do 21:00 hod. jednotnou sadzbou 1,00 EUR/hod.

 

 • Na parkovisku Nálepkova nebude možné parkovať s platnou parkovacou kartou, s výnimkou soboty a nedele a s výnimkou parkovacej karty obyvateľa zóny, t.j. obyvateľa s trvalým bydliskom na ulici Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska.

 

 • S platnou parkovacou kartou nebude možné parkovať na parkovisku na Rázusovej ulici, na parkovisku pri hoteli EDEN, na parkovisku Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan (dopravne exponované lokality). Zároveň sa zvýšila sadzba za parkovanie v týchto dopravne exponovaných lokalitách na 2,00 EUR/hod. a 2,00 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu.

 

 • Parkovisko pred futbalovým štadiónom bude spoplatnené od 1.11.2019 v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. jednotnou sadzbou 0,60 EUR/hod.

 

 • Jednotná sadzba za parkovanie sa zvýšila na 0,60 EUR/hod.

 

 • Zvýšili sa sadzby za vydanie jednotlivých druhov kariet (viď. nižšie)

 

 

Podmienky na vydanie príslušnej parkovacej karty a doklady potrebné k jej vybaveniu sú nasledovné:

 

PARKOVACIA  KARTA  ROČNÁ  NEPRENOSNÁ PRE  OBYVATEĽA  MESTA  PIEŠŤANY 

SADZBA ZA VYDANIE  - 50,00 EUR

 

Kto môže požiadať o vydanie parkovacej karty (§ 3 ods. 4 VZN):

 • Obyvateľ s trvalým bydliskom na území mesta Piešťany

 

Doklady potrebné k vybaveniu parkovacej karty (§ 3 ods. 4 VZN):

 • Doklad o trvalom pobyte
 • Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II.
 • Vyplnenú žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľa

 

Parkovať s parkovacou kartou nie je možné na nasledovných parkoviskách (§ 1 ods. 4 VZN):

 • Parkovisko Rázusova
 • Parkovisko pri hoteli EDEN
 • Parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan
 • Parkovisko Nálepkova – okrem soboty a nedele

 

Obyvatelia mesta s platnou parkovacou kartou sú oprávnení parkovať na parkovisku Nálepkova v soboty a nedele!!!!

 

PARKOVACIA  KARTA  ROČNÁ  NEPRENOSNÁ

PRE  PRÁVNICKÉ  OSOBY, FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATEĽOV A ZAMESTNANÝCH V PIEŠŤANOCH

SADZBA ZA VYDANIE - 70,00 EUR

 

Kto môže požiadať o vydanie parkovacej karty (§ 3 ods. 3 VZN):

 • Fyzická osoba s pracovným pomerom na území mesta Piešťany (zamestnanec)
 • Fyzická osoba podnikateľ s miestom podnikania prípadne prevádzkarňou na území mesta Piešťany (FO podnikateľ)
 • Právnická osoba so sídlom na území mesta Piešťany (PO)

 

Doklady potrebné k vybaveniu parkovacej karty (§ 3 ods. 3 VZN):

 • Potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (zamestnanec)
 • Výpis zo Živnostenského registra prípadne inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom – stačí z internetu www.zrsr.sk  (FO podnikateľ)
 • Výpis z Obchodného registra – stačí z internetu www.orsr.sk (PO)
 • Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II. (zamestnanec, FO podnikateľ, PO)
 • Vyplnenú žiadosť o vydanie parkovacej karty podľa § 3 ods. 3 VZN (zamestnanec, FO podnikateľ, PO)

 

Parkovať s parkovacou kartou nie je možné na nasledovných parkoviskách (§ 1 ods. 4 VZN) :

 • Parkovisko Rázusova
 • Parkovisko pri hoteli EDEN
 • Parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan
 • Parkovisko Nálepkova – okrem soboty a nedele

 

PARKOVACIA  KARTA  ROČNÁ  NEPRENOSNÁ

PRE  OBYVATEĽA  ZÓNY  DOPRAVNÉHO OBMEDZENIA  A  PLATENÉHO  PARKOVANIA

SADZBA ZA VYDANIE - 50,00 EUR

 

Kto môže požiadať o vydanie parkovacej karty (§ 3 ods. 5 VZN):

 • Obyvateľ s trvalým bydliskom na ulici Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska

 

Doklady potrebné k vybaveniu parkovacej karty (§ 3 ods. 5 VZN):

 • Doklad o trvalom pobyte – ulica Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie Slobody, Nitrianska
 • Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II.
 • Vyplnenú žiadosť o vydanie parkovacej karty pre obyvateľa

 

Parkovať s parkovacou kartou nie je možné na nasledovných parkoviskách (§ 1 ods. 4 VZN):

 • Parkovisko Rázusova
 • Parkovisko pri hoteli EDEN
 • Parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan

 

Obyvatelia zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania s platnou parkovacou kartou sú oprávnení parkovať na parkovisku Nálepkova!!!

 

PARKOVACIA  KARTA  TÝŽDENNÁ

SADZBA ZA VYDANIE - 12,00 EUR

 

Kto môže požiadať o vydanie týždennej parkovacej karty:

 • Každý (fyzické osoby aj právnické osoby)

 

Doklady potrebné k vybaveniu týždennej parkovacej karty:

 • Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II.
 • Vyplnenú žiadosť o vydanie neprenosnej týždennej parkovacej karty

 

Parkovať s parkovacou kartou nie je možné na nasledovných parkoviskách (§ 1 ods. 4 VZN) :

 • Parkovisko Rázusova
 • Parkovisko pri hoteli EDEN
 • Parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan
 • Parkovisko Nálepkova – okrem soboty a nedele

 

 

 


Vytvorené: 22. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2019 13:52
Autor: Správce Webu