Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Stanovisko SMP k uskutočneným orezom drevín na Veternej ulici

Typ: ostatné
Prekvapenie nastalo v uplynulých dňoch na strane správcu zelene – SMP, keď bez akejkoľvek informácie sme museli reagovať na ohlasy občanov z Veternej ulice a vysvetľovať, že s radikálnymi orezmi stromov nemáme nič spoločné. Jednalo sa o niekoľko starších vzrastlých stromov, kde bola odobratá veľká časť koruny pre vzdušné vedenie.

Tzv. odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení vykonáva na území mesta Piešťany Západoslovenská distribučná, a.s. ZSE, a.s. v orezoch bude pokračovať na viacerých uliciach mesta a takto by malo byť „ošetrených“ takmer 200 stromov, kde do koruny zasahuje el. vedenie – alebo naopak.

Prečo sa k takýmto zásahom vlastne pristupuje??? Dôvodov je viac. Na jednej strane je neriešenie problému v minulosti a častokrát neodborné výsadby uličných stromoradí pod el. vedenia, na druhej strane je legislatíva a dva zákony stojace proti sebe. Zákon o energetike, ktorý hovorí o zachovaní bezpečnosti pri kontakte vedenia s konármi stromov a povinnosti udržovať koruny v nekonfliktnom stave. Súčasne, ale platný zákon – o ochrane prírody a krajiny, ktorý hovorí, že nik nesmie poškodzovať akýmkoľvek spôsobom dreviny na verejných priestranstvách, a rovnako znie aj VZN o zeleni mesta Piešťany. Zákon proti zákonu?

Samozrejme konanie ZSE, a.s. sa opiera o platnú legislatívu, ktorá stanovuje výnimky. Ale sme presvedčení, ako správca zelene v Meste Piešťany, že takýmto situáciám sa dá vyhnúť. Napríklad nesadiť do ulíc nové mladé stromy s potenciálne veľkými korunami tam, kde je v dosahu vedenie, alebo uložiť elektrické vedenie - káble do zeme, do trávnika vedľa chodníka, častokrát za menšie náklady, ako je spoločenská hodnota poškodených stromov, ich výrub a odvezenie drevnej hmoty. Vyžaduje si to komunikáciu, spoluprácu a odbornosť všetkých zúčastnených.

S drastickým postupom pri rezoch nesúhlasíme, naši arboristi sa snažia udržať v dobrom stave každý strom v meste. V súčasnosti vykonávame ošetrenie stromov rezom na Staničnej ulici a uvoľňujeme elektrické vedenie z ich korún.

 

Za SMP 

Hana Dupkaničová

Peter Tekula

Eva Wernerová


Vytvorené: 11. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2017 13:16
Autor: Správce Webu