Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Typ: ostatné
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil na základe záverov z rokovania
Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j)
zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktoré mení
nasledovne:

 

V písmene H) opatrenia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa vypúšťajú slová: „V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať“.

                                                                                                         O d ô v o d n e n i e

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a v súlade so stanoviskom konzília odborníkov upravuje vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov so zámerom ochrany ich zdravia v mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. 2 Aktuálne platný vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov v čase od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka bol stanovený aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie činnosti prevádzok, kedy sa predpokladá zvýšený pohyb ľudí na verejnosti, čo pre seniorov predstavuje vážne riziko. Od účinnosti uvedeného opatrenia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal k uvedenej problematike množstvo podnetov, najmä zo strany pracujúcich seniorov. Z uvedeného dôvodu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky operatívne prehodnotil vydané opatrenie a týmto opatrením ho mení tak, že prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov (osoby nad 65 rokov) aj mimo vyhradený nákupný čas.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.

                                                                                                                                       Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                                                                                                                     hlavný hygienik Slovenskej republiky


Vytvorené: 27. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2020 09:08
Autor: Správce Webu