Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Opätovné nepovoľované orezávanie a poškodzovanie drevín

Typ: ostatné
Pri pravidelnej kontrole zelene v našom meste sa znovu našli dreviny poškodené občanmi, aj napriek predchádzajúcemu informovaniu o neakceptovateľnosti týchto neodborných a zničujúcich zásahov. Čo je zarážajúce, v mnohých prípadoch boli poškodené novovysadené a mladé dreviny.

Služby mesta Piešťany, ako správca zelene na pozemkoch vo vlastníctve mesta, zodpovedá za výsadbu, údržbu, dobrú kondíciu zelene a tiež za estetické pôsobenie vegetačných úprav. Nepovolené zásahy či iné poškodzovanie sú hlásené vlastníkovi zelene (MsÚ) a v zmysle zákona sú ďalej nahlasované Okresnému úradu – odbor životného prostredia, ktorý následne situáciu preveruje a v rámci legislatívnych úkonov stanovuje náhradu škody, prípadne iné stanovené úkony a opatrenia.

V súčasnosti riešime dreviny na ulici Radlinského (pri Culexe), na Námestí 1. mája, na Staničnej ul. kde boli poškodené lipy a v samotnom parku boli poškodené koly zabezpečujúce stabilitu a správny rast novovysadených stromov – líp. Taktiež bolo na bylinkovej záhrade v parku zničené mladé ginko. Na sídlisku A. Trajan bol neodborne orezaný javor.

Toto konanie zo strany obyvateľov je neakceptovateľné. Neodbornými zásahmi sa dreviny poškodzujú a v horšom prípade úplne devastujú vďaka nevedomosti odborných postupov. Za poškodzovanie drevín sa považuje každé konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Ubezpečujeme občanov, že na takéto zásahy máme kompetentných a vyškolených pracovníkov, ktorí odborne ošetrujú a spravujú našu zeleň.

V dnešnej dobe čelíme veľkým klimatickým zmenám. Strom ako taký neplní len estetickú funkciu. Strom dokáže zachytiť vodu, hluk, prach a vytvára vhodnú klímu, počas horúcich dní a v neposlednom rade vytvára pre nás kyslík. Ich poškodzovanie je hlbokým zásahom do kultúrnej hodnoty prostredia.  To, že mesto Piešťany je považované za najzelenšie mesto v okolí, je len vďaka výsadbe a údržbe zelene.

Chceme Vás i touto cestou požiadať, aby ste nezasahovali do drevín a do zelene v správe Služieb mesta Piešťany.

 

Foto č. 1

Foto č. 2

Foto č. 3

Foto č. 4

 

 


Vytvorené: 9. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2019 13:43
Autor: Správce Webu