Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

MERANIA DREVÍN V MESTE PIEŠŤANY

Typ: ostatné
Vypracoval: Ing. Denis Bechera – Služby mesta Piešťany – verejná zeleň
Pracovná pozícia: záhradný a krajinný architekt, biotechnik krajinnej zelene

Čo je meranie akustickým tomografom a akým spôsobom môžu výsledky merania pomôcť?

Meranie akustickým tomografom je meranie pomocou zvukových vĺn, ktoré sa odrážajú v pripravenom objekte resp. drevine a prenášajú sa naspäť do snímača ktorí zachytáva a spracováva údaje v špecializovanom softvéry. Je potrebné dodržanie správnych postupov aby boli výsledky objektívne. Pomocou tejto technológie je možné zistiť čiastočne zdravotný stav dreviny, výskyt dutín a hnilôb prípadne iných anomálií, ktoré nie sú vidieť na povrchu. Zohľadňujú sa však aj iné faktory pre záverečné výsledky. Výsledky môžu pomôcť najmä ako podporný materiál pri posudzovaní drevín z hľadiska bezpečnosti a perspektívy pre ďalší vývoj a vývin a ako prevencia. Výsledky slúžia aj ako smerodajný materiál pre ďalšie technologické postupy správy verejnej zelene.

Aký význam má využívanie meraní v Piešťanoch?

V meste Piešťany má význam najmä preto že je v meste vysoký podiel zelene, je tu potenciálne veľa jedincov vhodných na meranie. Mesto Piešťany má dlhodobo status mesta s najvyšším podielom zelene na počet obyvateľov a takéto merania pomáhajú selekciou nevhodných jedincov zachovať tento status nie len po kvantitatívnej ale aj po kvalitatívnej stránke a taktiež zvyšovať bezpečnosť či estetický ráz mesta.

Podľa akých kritérií boli vyberané dreviny na posudzovanie v Piešťanoch a za akým účelom?

Pri výbere drevín som zohľadňoval najmä bezpečnostný faktor, vybrané boli dreviny v blízkosti frekventovaných a exponovaných miest v parku a v meste kde by mohol prípadný pád spôsobiť problémy. Vyberané boli aj dreviny s vysokou sadovníckou a spoločenskou hodnotou, kde bolo potrebné preveriť zdravotný stav a stanoviť dlhodobú perspektívu dreviny.

Aké výsledky priniesli merania a ako vedia aplikovať výsledky odborníci do praxe a výkonu práce?

Merania u viacerých jedincov potvrdili stanoviská a prognózy ktoré som predpokladal, u niektorých jedincov v menšej u niektorých vo väčšej miere. Niektoré dreviny však prekvapili a merania boli odlišné. Tieto dreviny však boli zaradené do pravidelného pozorovania, a následne sa budú vykonávať adekvátne úkony. Výsledky sa využijú ako podporný materiál pri zaraďovaní drevín do výrubového povolenia v zmysle zákona, ako podporný materiál pre výkon práce arboristov a na ošetrenie drevín.

Je potrebné vykonávať meranie na každej drevine, ako sa dajú ušetriť náklady na merania?

Meranie je potrebné len na vybraných drevinách, ktoré vyberie odborník za určitým konkrétnym účelom a za určitých špecifických kritérií. Je to skôr vhodné aplikovať na hodnotné dreviny, významné sadovnícky aj spoločensky a na historicky významné jedince. Záhradný a krajinný architekt a biotechnik krajinnej zelene prípadne iná adekvátna profesia má zo zákona umožnené vykonávať aj hodnotenie a posudzovanie drevín aj bez špecializovaných meraní a hodnotenie takýchto odborníkov je relevantné a akceptovateľné v SR.

Posudok Ústavu ekológie lesa

FOTO 2 FOTO 1

FOTO 4FOTO


Príloha

Vytvorené: 23. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2018 14:48
Autor: Správce Webu