Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

INFORMÁCIA PRE OBČANOV

Typ: ostatné
Nepovolené orezávanie drevín a výruby – informácie a stanoviská

Stanovisko vypracoval: Ing. Denis Bechera - SMP
Pracovná pozícia: záhradný a krajinný architekt, biotechnik krajinnej zelene

Služby mesta Piešťany ako správca verejnej zelene zodpovedá za výsadby, údržbu zelene a dobrú kondíciu a estetické pôsobenie vegetačných úprav. Zistenie nepovolených orezov, prípadne výrubov či iných zásahov SMP nahlasuje vlastníkovi zelene (MsÚ) a ten následne rozhoduje a koná v zmysle zákona, to znamená, že nahlasuje informácie Okresnému úradu – odboru životného prostredia, ktoré tieto nepovolené zásahy preveruje, vyhodnocuje a vykonáva právne a legislatívne úkony a taktiež stanovuje náhradu škody, prípadne iné stanovené úkony a opatrenia. Mestský úrad dostáva od SMP komplexné správy, vyhodnotenia a popisy vzniknutých situácií. V súčasnosti sú v štádiu riešenia dreviny na ulici Slnečná (Tuja), Radlinského (Lipa 2x) a Hoštáky (Lipa 2x). Takýto postup zo strany obyvateľstva je nepovolený a neakceptovateľný, často vznikajú škody priame ale aj následné. Tieto ustanovenia ďalej rozvíja a popisuje VZN mesta Piešťany a nariadenia KPÚ. Neodborným zásahom sa dreviny poškodzujú alebo úplne devastujú, kvôli nevedomosti postupov, nerozoznávania druhov drevín, času orezávania a kvôli neakceptovaniu hrúbky a kategórie konárov. Rany u drevín – kalusové pletivo u konárov sa môže zle regenerovať a vznikajú vstupy pre patogény, prípadne v budúcnosti dutiny a pod.

Takéto nepovolené a neodborné zásahy trvalo poškodzujú zeleň, preto je potrebné, aby každý zásah vykonávali ľudia s odborným vzdelaním, adekvátnymi skúsenosťami, praxou a najmä s povolením pre takúto činnosť. Služby mesta Piešťany sú výhradným správcom a organizáciu poverenou pre takéto úkony, pokiaľ Mestský úrad alebo SMP nepovolí, nepoverí a neurčí inú osobu alebo organizáciu.

Žiadame obyvateľov mesta, aby nezasahovali do drevín a verejnej zelene!!!!!!!!!

Obrázok č. 1

 

 

Obrázok č. 2


Vytvorené: 10. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2018 08:37
Autor: Správce Webu