Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2020 bude kancelária na cintoríne na Bratislavskej ceste 104 v Piešťanoch z technických príčin zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - vyradený majetok vhodný na odpredaj

Služby mesta Piešťany ponúkajú na odpredaj vyradený majetok prípadným záujemcom ešte pred konečnou likvidáciou.

celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Zmena otváracích hodín na Zbernom dvore

Oznamujeme občanom, že od 01.08.2020 sa mení otváracia doba na Zbernom dvore nasledovne:


celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor - dočasne uzatvorený

Vážení občania, dňa 23.07.2020 /štvrtok/ bude od 9,00 hod. do 11,30 hod. uzatvorený Zberný dvor z dôvodu kalibrácie váhy.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia

Vážení občania, dňa 10.07.2020 /piatok/ bude kancelária na cintoríne na Bratislavskej ceste otvorená do 12,00 hod.
celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE!!!

Dňa 07.-08. júla 2020 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná II. aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

PREČO SA V MESTE ODSTRAŇUJÚ NIEKTORÉ DETSKÉ IHRISKÁ?

Bezpečnosť detských ihrísk sa od začiatku roka 2020 musí zvýšiť.
V zmysle nového parlamentom schváleného zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2020, je za bezpečnosť prvkov detského ihriska zodpovedný vlastník pozemku, na ktorom sa zariadenie nachádza. V prípade detských ihrísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách a spadajúcich pod správu mesta je to Mesto Piešťany. Vlastník detského ihriska je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto nového zákona do 31. decembra 2021.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Podpora TTSK „Bojujeme s koronavírusom“

Na základe žiadosti o podporu opatrení proti šíreniu COVID-19 sme z rezervy župana TTSK získali finančnú podporu v sume 829,00 eur na zabezpečenie prísnych hygienických opatrení a to dezinfekciu mestských detských ihrísk v meste Piešťany. Na základe podpory TTSK sme obstarali dezinfekčné prostriedky, rukavice, OOPP – oblečenie, motorový rosič. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Uvoľňovanie opatrení s platnosťou od 10.06.2020

Na základe opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Piešťany dňa 10.06. 2020 a v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 zo dňa 09. 06. 2020 v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 Služby mesta Piešťany prijímajú nasledovné uvoľňovanie opatrení: celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Uvoľňovanie opatrení s platnosťou od 03.06.2020

Na základe opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Piešťany dňa 02. 06. 2020 a v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4592/2020 zo dňa 02. 06. 2020 v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 Služby mesta Piešťany prijímajú nasledovné uvoľňovanie opatrení: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Uvoľňovanie opatrení s platnosťou od 20.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva pristúpil od stredy 20. mája 2020 vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.
Služby mesta Piešťany na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany zo dňa 19.05.2020 otvárajú:
celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE!!!!!

Dňa 19.-20. mája 2020 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná I. aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Doplnenie opatrení s platnosťou od 14.05.2020 - otváranie detských ihrísk

Opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení (detské ihriská), avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú: celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Kvetinová predajňa - otváracia doba

Oznamujeme občanom, že kvetinová predajňa na Bratislavskej ceste je otvorená v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod.celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušený predaj letničiek

Oznamujeme občanom, že od 11.05.2020 /pondelok/ je dočasne prerušený predaj letničiek a výpestkov v záhrade "KANADA" na Vrbovskej ulici v Piešťanoch až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIA

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
doplnenie s platnosťou od 06.05.2020
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Workoutové ihrisko

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa nevzťahuje na workoutové ihrisko a cvičebné prvky v exteriéri nakoľko nejde o telovýchovno- športové zariadenie podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil na základe záverov z rokovania
Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j)
zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktoré mení
nasledovne: celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 OPATRENIA - Cintoríny

Pietne služby(pohrebné a cintorínske služby, kvetinová predajňa)

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 OPATRENIA - Zberný dvor

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OTVORENIE TRHOVISKA CENTRUM a TRHOVISKA KOCKA

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

KVETINOVÁ PREDAJŇA - dočasná zmena otváracích hodín

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám dočasnú zmenu otváracích hodín kvetinovej predajne na cintoríne na Bratislavskej ceste 104. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - uzatvorenie Zberného dvora počas Veľkonočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 10.04.2020 /piatok/ do 13.04.2020 /pondelok/ bude Zberný dvor zatvorený.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Našiel sa detský ruksak

Milí rodičia, pri rozoberaní mobilnej ľadovej plochy /OD PRIOR/ sa našiel detský ruksak. Ak Vám chýba, volajte na tel. číslo 0911/767 326. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

PREDAJ LETNIČIEK - Skleníkové hospodárstvo SMP

Služby mesta Piešťany od 30.03.2020 ponúkajú na predaj muškáty (vzpriamené, ťahavé) a begónie. Výdajné miesto je na skleníkovom hospodárstve SMP – Vrbovská ulica 4862, objednávky na tel. č.: 033 77 249 81, 0911 961 004. Sortiment letničiek bude v predaji od 14.04.2020, pri väčšom odbere odporúčame priniesť vlastné prepravky.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OTVORENÝ ZBERNÝ DVOR

Z dôvodu opatrení ÚKŠ zo dňa 28.03.2020 je Zberný dvor dňom 30.03.2020 otvorený aj pre verejnosť.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UZATVORENIE PREVÁDZKY ZBERNÉHO DVORA PRE VEREJNOSŤ!!!

Na základe aktualizácie usmernenia k nakladaniu s odpadom v súvislosti s COVID-19 Ministerstvo životného prostredia usmernilo prevádzkovanie zberných dvorov. Obmedzenia súvisia s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie k predaju a vydávaniu parkovacích kariet

Predaj parkovacích kariet prebieha na adrese: Služby mesta Piešťany, Valová 44, Piešťany v obmedzenom režime. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE - ZRUŠENIE STROJNÉHO ČISTENIA

V súvislosti so vzniknutou situáciou a preventívnymi opatreniami proti koronavírusu oznamujeme občanom, že strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch, ktoré sa malo uskutočniť podľa zverejneného harmonogramu od 14 KT, sa odkladá. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná