Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

VÝZVA PRE DOBROVOĽNÍKOV

Milí spoluobčania,
čaká nás významná, ale veľmi náročná úloha v boji proti šíreniu vírusu Covid-19 – celoštátne testovanie obyvateľstva. Túto úlohu chceme aj v našom meste zvládnuť čo najlepšie. Preto vyzývame verejnosť zapojiť sa do organizačného zabezpečenia testovania občanov formou dobrovoľníctva. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY - OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM s platnosťou od 24.10.2020 do 01.11.2020

V ZMYSLE UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 ZO DŇA 22.10.2020, KTORÝM VLÁDA SR OBMEDZUJE SLOBODU POHYBU A POBYTU ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA OD 24.10.2020 – 01.11.2020
vydávajú Služby mesta Piešťany na vyššie uvedené dni nasledovné opatrenia

celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Čo s odpadom na cintorínoch počas dušičkového obdobia

Na cintorínoch po celom Slovensku vznikajú každoročne desiatky tisíc ton odpadu, najviac pritom práve v období blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Tím NATUR-PACK sa rozhodol upozorniť na tento problém a pri tejto príležitosti spracovali svoju prvú dušičkovú reportáž, v ktorej sa dozviete nielen to, kde je problém s odpadmi na cintorínoch, ale aj čo môžete urobiť, aby ho bolo menej. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

BLÍŽI SA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

S blížiacim sa dušičkovým obdobím budú cintoríny otvorené od 6.30 až do 21.00 h. Vstup na cintoríny je možný len s rúškom a s dodržiavaním dvojmetrových rozostupov. Viac informácií na link: celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIA ÚVZ SR A POHREBNÝ OBRAD

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR NESMIE počet účastníkov pohrebného obradu v obradnej miestnosti v jednom okamihu prekročiť:
- na pohrebisku na Bratislavskej ceste 7 osôb,
- na pohrebisku na Žilinskej ceste 10 osôb.
Účastníci pohrebného obradu v exteriéri musia dodržiavať rozostup 2m.

Ďakujeme za porozumenie!

celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenia Ústredného krízového štábu

Aktuálne opatrenia s platnosťou od 12.10. resp. od 15.10.2020


celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

NOSME RÚŠKO AJ V EXTERIÉRI

Chráňme seba i našich blízkych. Nosme rúško aj v exteriéri. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA APELUJE NA DODRŽIAVANIE OPATRENÍ

Úrad verejného zdravotníctva vyzýva ľudí, ktorí majú akékoľvek príznaky ochorenia COVID-19, aby nechodili do práce a nenavštevovali verejné miesta. celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2020 bude kancelária na cintoríne na Bratislavskej ceste 104 v Piešťanoch z technických príčin zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - vyradený majetok vhodný na odpredaj

Služby mesta Piešťany ponúkajú na odpredaj vyradený majetok prípadným záujemcom ešte pred konečnou likvidáciou.

celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Zmena otváracích hodín na Zbernom dvore

Oznamujeme občanom, že od 01.08.2020 sa mení otváracia doba na Zbernom dvore nasledovne:


celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor - dočasne uzatvorený

Vážení občania, dňa 23.07.2020 /štvrtok/ bude od 9,00 hod. do 11,30 hod. uzatvorený Zberný dvor z dôvodu kalibrácie váhy.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia

Vážení občania, dňa 10.07.2020 /piatok/ bude kancelária na cintoríne na Bratislavskej ceste otvorená do 12,00 hod.
celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE!!!

Dňa 07.-08. júla 2020 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná II. aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

PREČO SA V MESTE ODSTRAŇUJÚ NIEKTORÉ DETSKÉ IHRISKÁ?

Bezpečnosť detských ihrísk sa od začiatku roka 2020 musí zvýšiť.
V zmysle nového parlamentom schváleného zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2020, je za bezpečnosť prvkov detského ihriska zodpovedný vlastník pozemku, na ktorom sa zariadenie nachádza. V prípade detských ihrísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách a spadajúcich pod správu mesta je to Mesto Piešťany. Vlastník detského ihriska je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto nového zákona do 31. decembra 2021.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Podpora TTSK „Bojujeme s koronavírusom“

Na základe žiadosti o podporu opatrení proti šíreniu COVID-19 sme z rezervy župana TTSK získali finančnú podporu v sume 829,00 eur na zabezpečenie prísnych hygienických opatrení a to dezinfekciu mestských detských ihrísk v meste Piešťany. Na základe podpory TTSK sme obstarali dezinfekčné prostriedky, rukavice, OOPP – oblečenie, motorový rosič. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Uvoľňovanie opatrení s platnosťou od 10.06.2020

Na základe opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Piešťany dňa 10.06. 2020 a v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 zo dňa 09. 06. 2020 v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 Služby mesta Piešťany prijímajú nasledovné uvoľňovanie opatrení: celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Uvoľňovanie opatrení s platnosťou od 03.06.2020

Na základe opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Piešťany dňa 02. 06. 2020 a v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4592/2020 zo dňa 02. 06. 2020 v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 Služby mesta Piešťany prijímajú nasledovné uvoľňovanie opatrení: celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Uvoľňovanie opatrení s platnosťou od 20.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva pristúpil od stredy 20. mája 2020 vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.
Služby mesta Piešťany na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany zo dňa 19.05.2020 otvárajú:
celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE!!!!!

Dňa 19.-20. mája 2020 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná I. aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Doplnenie opatrení s platnosťou od 14.05.2020 - otváranie detských ihrísk

Opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení (detské ihriská), avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú: celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Kvetinová predajňa - otváracia doba

Oznamujeme občanom, že kvetinová predajňa na Bratislavskej ceste je otvorená v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod.celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušený predaj letničiek

Oznamujeme občanom, že od 11.05.2020 /pondelok/ je dočasne prerušený predaj letničiek a výpestkov v záhrade "KANADA" na Vrbovskej ulici v Piešťanoch až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIA

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
doplnenie s platnosťou od 06.05.2020
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Workoutové ihrisko

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa nevzťahuje na workoutové ihrisko a cvičebné prvky v exteriéri nakoľko nejde o telovýchovno- športové zariadenie podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil na základe záverov z rokovania
Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j)
zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktoré mení
nasledovne: celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 OPATRENIA - Cintoríny

Pietne služby(pohrebné a cintorínske služby, kvetinová predajňa)

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 OPATRENIA - Zberný dvor

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OTVORENIE TRHOVISKA CENTRUM a TRHOVISKA KOCKA

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sú nariadené nasledovné opatrenia s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná